Starostové podle mluvčího považují za zásadní, aby v návrhu tzv. dotačních vztahů, tedy peněz, které každoročně dává magistrát z rozpočtu na chod radnic, byl pro rok 2023 příspěvek zvýšen minimálně o inflaci. Sněm rovněž vyzval město, aby jednalo se státem o vyrovnání deficitu vzniklého nárůstem inflace a cen energií a také požádalo o vyrovnání deficitu nákladů na výkon přenesené působnosti státní správy. Zároveň starostové ale ocenili finanční podporu magistrátu při řešení dopadů uprchlické krize, kterou jim dosud poskytl.

Lepší koordinace

Sněm vyzval Prahu, aby koordinovala společný postup s městskými částmi při umisťování ukrajinských žáků do prvních ročníků základních škol a aby při nedostatku kapacit podpořila radnice finančně, zapůjčením městských pozemků, výpůjčkou nemovitostí nebo dodáním takzvaných modulárních staveb.

Starostové uvedli, že velkým problémem je nedostatek strážníků a to, že radnice nemají vliv na fungování MPP ani počet městských policistů. Požádali proto městské radní, aby připravili návrh na úpravu organizačního řádu MPP. Cílem úpravy by mělo být posílení pravomocí a vlivu radnic na obvodní ředitelství.

Fotogalerie
12 fotografií