Základní škola v Lipencích má opravdu dlouhou tradici. Nejstarší část pochází z roku z roku 1868. Původně byla škola postavená jako malotřídka se dvěma učebnami a dvěma byty pro učitele. Postupnými přístavbami a nástavbami se z ní stala škola s devíti ročníky. Naposledy byl přistaven v roce 2019 čtyřpodlažní pavilon, v němž vzniklo mimo jiné šest učeben pro zhruba 140 žáků, kabinety se sborovnou, šatny, sociální zařízení a prostor po technické vybavení.

Školní jídelna se ale nachází ve zcela nevyhovujícím pavilonu, který byl přitom postaven relativně nedávno – v roce 2000. „Tento pavilon je nejslabším článkem celého areálu školy, má špatné prostorové dispozice, zatéká do něj a promrzá," uvedla starostka městské části Praha - Lipence Lenka Kadlecová (Sdružení pro Lipence).

Starý pavilon uvolní místo nové přístavbě

Proto se v loňském roce rozhodla městská část vypsat architektonickou soutěž na přístavbu, která nahradí nevyhovující pavilon, který bude zbourán. „V červnu 2021 jsme uzavřeli smlouvu na administrátora soutěže s firmou Havel&Partners, v říjnu zastupitelstvo městské části schválilo soutěžní podmínky a soutěžní zadání. V prosinci 2021 vybrala hodnotící porota ze sedmnácti přihlášených portfolií pět architektonických studií, která byla vyzvána k přípravě soutěžních návrhů. Závěrečné hodnotící zasedání poroty proběhlo 30. března 2022 a bylo uděleno 1., 2. a 3. místo soutěže,“ popsala průběh soutěže starostka.

Architekti se museli především vypořádat s velmi omezeným prostorem. To podle odborné poroty nejlépe zvládlo architektonické studie Vllnna. „Postupným připojováním přístaveb k původní budově vzniklo mnoho nesourodých hmot a výškových úrovní. Demolicí přístavby s jídelnou se nepřehlednost celku mění jen zčásti. Zbylý komplex budov proto doplňujeme novou funkční stavbou, která se záměrně hmotově i výrazově odděluje od původního při maximálním využití parcely. Nová budova dotváří uliční čáru a vrací škole chybějící důstojnost,“ uvedli architekti.

Nová přístavba bude mít dřevěný skelet, ztužený ocelovými výplněmi. Stropy budovy budou také dřevěné, zasazené do ocelových rámů. Protože bude v nové přístavbě i školní jídelna s navýšenou kapacitou, mysleli architekti i na tlumení hluku. Podhledy budou tedy obloženy akustickými deskami.

V přístavbě vzniknou kromě nové školní jídelny i kmenové učebny pro žáky. Předpokládané náklady na stavbu pavilonu byly podle zadání soutěže 75 milionů korun bez DPH.

Fotogalerie
11 fotografií