Pražská záchytná stanice je nejstarší v zemi. Od roku 2004 se nachází v areálu Fakultní nemocnice Bulovka a podle Johnové je její fungování z řady důvodů problematické. Kromě absence adiktologických služeb, což je specializovaná péče o osoby s problémy s návykovými látkami nebo závislostními poruchami, má také ekonomické problémy, protože až pětinu klientů tvoří lidé bez domova, kteří nejsou schopni zaplatit 3 000 korun za přespání a v zařízení nocují pravidelně.

Adiktologická péče

Celý koncept je podle radní anachronismem, ale v českých podmínkách je zakotven v legislativě. Dodala, že fungování by se mělo přeměnit tak, aby zařízení pod novou institucí přesunulo důraz z represe k léčbě závislosti na alkoholu. „Máme přislíbenou smlouvu na adiktologickou péči. Problém samozřejmě je dostupnost adiktologů, ale věřím tomu, že když se tomu někdo začne věnovat, tak že to půjde lépe,“ řekla.

Opoziční zastupitel Radek Lacko (ANO) k tomu vyjádřil pochyby. „Je iluzorní si myslet, že lidé, kteří tam končí třikrát týdně nebo někdy i dvakrát denně, budou mít zájem o adiktologické služby,“ řekl. Dodal, že podle něj by město mělo jednat se zdravotními pojišťovnami o možnosti hrazení služeb stanice, a pokud to nepůjde, tak by bylo lepší ji úplně zrušit.

„Věřím tomu, že najdeme model, který bude i ekonomicky únosný a možná dost dramaticky jiný,“ uvedla v reakci Johnová. Dodala, že město chce například jednat s nemocnicemi, zda by nemohly vyhradit a zabezpečit místnosti, které by sloužily pro přespávání intoxikovaných lidí. „Pokud by se to udělalo na více místech, tak by to uvolnilo kapacitu v záchytce,“ řekla.

Jednání na začátku

Přesun pod MNNP by se podle Johnové mohl uskutečnit v létě, ale jednání jsou na začátku a vznikne k nim pracovní skupina. Ta bude řešit i další organizační změnu, kterou je přesun MZS pod nemocnici. MZS původně vznikla jako příspěvková organizace města, která měla převzít od Prahy 1 Nemocnici Na Františku. Z toho však nakonec sešlo a magistrát organizaci v roce 2020 změnil do stávající podoby, která má zajišťovat servisní služby pro zdravotnické organizace pražského magistrátu.

MZS by podle Jonové měla mít v rámci MNNP i nadále na starosti centrální nákupy a měla by se zaměřit také na oblast péče o dušení zdraví, kterou bude řešit její pověřený ředitel Pavel Novák. „Připravuje rozjezd centra, které by se mělo věnovat psychosociální podpoře a zdravotní prevenci,“ vysvětlila radní.

Organizační změny jsou součástí plánu vybudování zdravotnického konsorcia, do kterého by se mohly postupně zapojit pražské zdravotní a sociální organizace. „Zájem o vstup do konsorcia není tak velký, jak jsme si mysleli,“ řekla dnes radní. Z rozsáhlého plánu podle ní zatím město vybralo opatření, která se dají rychle uskutečnit. O dalším postupu se bude dále jednat.

Video
délka: 02:12.20
Video se připravuje ...

Suchý únor: Co udělá s tělem měsíc bez alkoholu Videohub

Fotogalerie
17 fotografií