V září zahájil dopravní podnik kompletní rekonstrukci stanice metra Jiřího z Poděbrad. Po rekonstrukci bude stanice bezbariérová. Stavbou dvou výtahů také práce na rekonstrukci začaly. Po třech měsících stačil zhotovitel stavby, firma Strabag, oplotit staveniště, vybudovat zázemí, zpevnit plochy a také vyhloubit přípravnou šachtu, nyní bude následovat ražení první šachty pro výtah.

Ražba šachet pro výtahy

„Stavební jáma je nyní 9 metrů hluboká a v pondělí začneme s ražbou šachty číslo jedna až do hloubky 30 metrů, která bude prováděna hornickým způsobem, čímž se dostaneme do kompetence báňského úřadu, který má tuto lokalitu na starosti. Následně budeme muset vyrazit 40 metrů dlouhou štolu, respektive spojovací chodbu, na kterou bude navazovat šachta číslo dvě, která povede už do stanice metra. Pokud vše bude pokračovat podle harmonogramu, do stanice bychom se měli prorazit v lednu 2023,“ sdělil Ondřej Novák, předseda představenstva společnosti Strabag.

Generální ředitel DPP Petr Witowski poděkoval zhotoviteli, že se daří dodržovat časový harmonogram. „U této stavby navíc nebude problém použít i trhací práce, i když jsme prakticky v centru města, nemělo by tedy dojít ke zpoždění, jako tomu bylo v případě stavby výtahu na Karlově náměstí, kde trhací práce nemohly být využity,“ řekl.

Požehnání 

Tradice požehnání sošky sv. Barbory je se stavbami prováděnými hornickým způsobem neodmyslitelně spojena. I v moderní době, kdy máme velmi pokročilé znalosti geologie a disponujeme moderním technickým vybavením, symbolizuje skutečnost, že přírodní geologické síly nejsou nikdy stoprocentně předvídatelné. A ačkoliv se kolegové pod zemí musí spoléhat především na své znalosti a zkušenosti, je užitečné mít na své straně i vyšší moc,“ uvedl Novák.

Sošce Barborky požehnal farář Jan Houkal z Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Tento kostel postavený podle architektonického návrhu architekta Josipa Plečnika stojí v těsném sousedství staveniště. Soška sv. Barbory, vyrobená speciálně pro tuto stavbu, je z jasanového dřeva, má výšku 55 cm a je dílem řezbáře Dalibora Čenčíka.

Legenda o sv. Barboře

Podle legendy žila Barbora mezi 2. a 4. stoletím našeho letopočtu v antické Nikodémii. Barbora byla dcerou zámožného Dioskura, který byl velkým nepřítelem křesťanů, jejichž učení se Barbora snažila poznat. Aby dceři zabránil přidat se ke křesťanům, uvěznil ji ve věži, kde jí mučil.

Aby Barbora alespoň na chvíli unikla trápení, otevřela se země a Barbora se tak mohla na chvíli před krutým bitím ukrýt. Nakonec jí sám otec srazil hlavu. Svatá Barbora se stala patronkou horníků, sedláků, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků a dalších profesí, kterým hrozí nebezpečí.

Video
délka: 00:47.03
Video se připravuje ...

farář Jan Houkal z Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně požehnal sošce svaté Barbory Veronika Foltová

Fotogalerie
18 fotografií