Ve čtvrtek 2. prosince jsou to na den přesně čtyři roky od zřícení původní lávky, která se otevřela v roce 1984. Spadla v momentě, kdy na ní byli tři muži a jedna žena, všichni skončili v nemocnici s vážnými zraněními. Pád popsali tak, že lávka se zvlnila a doslova ztráceli půdu pod nohama. Čtyři roky od této nešťastné události se opět sešel v soudní síni profesor Jiří Stráský (75) a Antonín Semecký (80), kteří čelí obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti.

Klíčový svědek

Soudní síň ale opustili ani ne hodinu poté, co začalo další pokračování hlavního líčení. Opět se totiž nedostavil klíčový svědek, kterým je soudní znalec Jaroslav Marek. Na základě jeho posudku byli oba muži obžalovaní. Projektantovi Jiřímu Stráskému, který lávku navrhl v 80. letech, obžaloba vyčítá, že například „nezapočítal do statického výpočtu vedle hlavního zatížení i vedlejší zatížení a vlivy, jako je zatížení větrem, zatížení teplotou, pro kterou počítal pouze s velmi nízkou hodnotou, což je v rozporu s v té době platnou normou“ nebo že řádně nevykonával autorský dozor.

Semecký pak podle obžaloby věděl o špatném až havarijním stavu lávky, protože měl k dispozici několik desítek záznamů a posudků, které na problém upozorňovaly, nebo že nedodržoval zákaz používání posypové soli. 

Mohla za pád sůl?

Na konfrontaci se znalcem, který takto zhodnotil jeho dílo, čeká hlavně projektant Jiří Stráský. „Jsem opravdu hodně dehonestován,“ řekl loni v září u soudu během své obhajoby. Zatím se ale výslechu znalce nedočkal. Většina znalců, kteří u soudu doposud vypovídali, mluvila spíše v jeho prospěch. Zaznělo například, že se nedopustil žádných chyb ve výpočtech nebo že jednou z příčin pádu lávky bylo používání posypové soli. 

Jaroslav Marek se měl dostavit už loni v září, kdy hlavní líčení začalo. Omluvil se ze zdravotních důvodů a stejnou omluvu pak k soudu poslal ještě několikrát. Znalec měl také obavy z nákazy koronavirem, protože v den konání některých líčení nebyl ještě plně očkovaný.

Opět se omluvil 

Tento týden byla alespoň malá naděje, že konečně dorazí. „Byl volán s tím, že zaslal soudu omluvu ze zdravotních důvodů, kterou jsem neakceptoval,“ řekl předseda soudního senátu Dalibor Ryšlavý. Jeho omluvu nebral jako řádnou a trval na tom, že má k soudu přijít. Proto se ho pokusil dvakrát zavolat do soudní místnosti, nikdo se ale neobjevil. Se znalcem se mu během krátké přestávky nepodařilo spojit ani telefonicky.

Pochybnosti o posudku

Soudci tedy nezbylo nic jiného než konstatovat, že znalec se nedostavil. Jeho posudek by se mohl přečíst i bez jeho přítomnosti, s tím ale nesouhlasili státní zástupce Šimon Vavrečka ani obhájci obou obžalovaných mužů. Všichni trvají na tom, že má být vyslechnut osobně. „Jsou velké pochybnosti o správnosti toho posudku,“ řekl k tomu obhájce autora lávky Jakub Kratochvíl. Předseda senátu se zatím nerozhodl, jakým způsobem bude opakované omluvy znalce Marka řešit.

Nikdo neví, jestli přijde

Proběhlo tedy jen krátké čtení některých listin a hlavní líčení se opět odročilo na leden příštího roku. Jiří Stráský  opětovnou nepřítomnost znalce moc komentovat nechtěl. „Já se ani raději nebudu vyjadřovat, protože si myslím, že to, že tady není, samo o sobě vypovídá. Nemá smysl se o tom bavit,“ řekl, když opouštěl soudní síň. Sám nemá tušení, zda se v lednu ukáže. „Nemám křišťálovou kouli, opravdu nevím,“ dodal.

Oběma obžalovaným mužům hrozí dva až osm let vězení nebo peněžitý trest. Hlavní město Praha po nich navíc žádá jako náhradu škody 8,2 milionu korun, které vynaložilo na odstranění trosek. Pojišťovny chtějí 2,4 milionu a dva ze zraněných požadují dohromady 206 000 korun jako náhradu nemajetkové újmy.

Video
délka: 02:34.17
Video se připravuje ...

Lávka v pražské Troji se zřítila do Vltavy. Dva lidé se těžce zranili. Aktu.cz

Fotogalerie
111 fotografií