Jiří Stráský o stavbě lávky přes Vltavu publikoval v 80. letech odborný článek, který zaujal inženýry ze Spojených států. Ti plánovali stavbu mostu přes tamní řeku Sacramento nedaleko města Redding v Kalifornii. Osobně se pak v roce 1987 na trojskou lávku přijel podívat americký investor s projektantem a technologii tzv. předpjatého pásu použitou při její stavbě se rozhodli využít i pro svůj projekt. „Přečetli si článek, zjistili, že se to právě pro to přemostění hodí, tak zavolali a přijeli sem,“ popsal tehdejší události Stráský.

Stavitelé z Kalifornie chtěli využít Stráského zkušeností, a přestože tehdy ještě v Československu panoval socialismus, tak se mu podařilo v roce 1987 vycestovat a osobně se na projektu podílel. Lávka přes Sacramento vznikala stejným způsobem jako ta pražská. Zjednodušeně řečeno se přes řeku napnula ocelová lana, na která se poté „navlékaly“ betonové segmenty. Pražská lávka měla 256 metrů a byla široká 3,8m, kalifornská lávka má 137 metrů a je široká 3,96 metrů.

První ve Spojených státech

Most byl dokončen v roce 1989, pět let po zprovoznění lávky v Troji. Tehdy se podle webu concreteconstruction.net, kde lze najít dobový článek o jeho stavbě, stal vůbec prvním tohoto typu na území USA. Píše se v něm mimo jiné, že proběhla zatěžovací zkouška pomocí automobilů po celé jeho délce, která potvrdila kvalitu provedení i designu. „Most byl vřele přijat veřejností a je hojně využíván,“ stojí v závěru článku z roku 1991, který také upozornil na to, že konstrukce dostala v roce 1990 ocenění Portlandské asociace výrobců cementu.

Otevření lávky pro veřejnost připomíná i pamětní deska, která mimo jiné uvádí, že se tento typ lávky inženýři zvolili, aby stavba co nejméně zatěžovala životní prostředí:

Lávka přes řeku Sacramento v Kalifornii na snímcích z roku 1990, kdy byla otevřena pro veřejnost.
Autor: Archiv Jiřího Stráského

Přežila ničivý požár

Na rozdíl od její mladší trojské „sestry“, tato lávka doposud stojí a Jiří Stráský během své obsáhlé obhajoby upozornil také na to, že bez větší úhony přestála i ničivý požár z roku 2018. Tzv. Camp fire, jak ho americké úřady i média nazývají, byl vůbec nejtragičtějším požárem v dějinách Kalifornie, zemřelo při něm 88 lidí, zasáhl plochu 153 000 akrů a zničil přes 18 tisíc budov.

Stráský ve své obhajobě cituje i správce lávky z města Redding, který ho informoval o tom, že lávku, nazývanou Sacramento River Trail Bridge po požáru několikrát navštívil. „Přišli jsme o 4 staré dřevěné mosty, ale most z předpjatého pásu je neporušený. Požádal jsem Boba Morrisona, aby provedl vizuální kontrolu mostu, a on si myslí, že musíme přetřít mostovku a zábradlí. Konstrukčně je most v pořádku,“ uvedl v emailu za město Redding v roce 2018 Adam Whelen.

Běžte se podávat, vyzývá soud

Obhájce Jiřího Stráské soudu dokonce navrhl, aby se na lávku v Kalifornii podíval, a aby se provedlo tzv. místní šetření. Soud začal celý případ řešit v září,  obžaloba uvádí, že projektování lávky i její konstrukci doprovázely v roce 1984 chyby, které vedly k narušení ocelových lan korozí.Stráskému klade mimo jiné za vinu, že ve výpočtech nezohlednil vliv větru a teploty a že řádně nevykonával autorský dozor, což údajně vedlo k nekvalitnímu provedení prací. Kromě něj byl obžalovaný také bývalý vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikaci (TSK) Antonín Semecký.

Stráský u soudu odmítl, že by jakkoliv při přípravě projektu pochybil. Za hlavní příčinu pádu označil nevhodné opravy a také fakt, že i podle jednoho ze soudních znalců se k ošetření povrchu používala posypová sůl, což bylo ovšem od počátku zakázáno. „Sůl měla způsobit korozi nosných lan, což následně vedlo ke zřícení stavby. Stráský také opakovaně upozorňoval na to, že ho k opravám nikdo nepřizval, ani je s ním nekonzultoval. „Lávka, kterou jsem v roce 1983 vyprojektoval, není ta, co se zřítila v roce 2017,“ poznamenal u soudu.

Uvedl také, že je mu velmi líto toho, že se několik lidí během pádu zranilo, je však přesvědčen o své nevině. I proto u soudu také přednesl velmi obsáhlou obhajobu, která trvala asi dvě hodiny, a kde rozebíral jednotlivé přípravy projektu a stavby. „Já se musím bránit, tady jde o můj život, o moji pověst. Jsem opravdu hodně dehonestován, je mi 74 roků a na konci mé kariéry zjišťuji, že jsem všechno dělal špatně,“ řekl na podzim u soudu, který má pokračovat letos v dubnu.

Video
délka: 01:51.32

Adriana Krnáčová o pádu Trojské lávky rok po události. (2018) Jiří Marek

Fotogalerie
38 fotografií