Případ pádu trojské lávky míří k soudu - státní zástupce obžaloval dva muže z obecného ohrožení z nedbalosti. „Jedné obviněné osobě je obžalobou kladeno za vinu, že při vypracování projektu provedla nedostatečné výpočty týkající se zatížení mostu,“ řekl serveru Seznam Zprávy mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Podle dřívějších zjištění serveru jsou obžalovanými bývalý vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) Antonín Semecký a projektant trojské lávky Jiří Stráský.

V důsledku chyb v projektu a konstrukci lávky došlo k narušení ocelových lan korozí a při špatném vyhodnocení stavu lávky a nevhodně provedených opravách, které nevedly k zvýšení zatížitelnosti, došlo dne 2. prosince 2017 k jejímu zřícení,“ uvedl Cimbala. Věcí se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 7.

Jeden z obviněných podle Cimbaly při vypracování projektu ve výpočtech zcela nebo zčásti nezohlednil vliv zatížení větrem a teplotou a v technické zprávě neuvedl postup injektáže kanálů předpínacích lan. „Zároveň bylo v projektu zvoleno takové uložení nosných a předpínacích lan, které pro jejich vzájemný dotyk neumožňovalo obalení po celém jejich povrchu injektážní maltou, tj. dostatečnou ochranu nosného systému,“ doplnil. Podle Cimbaly také systém odvzdušnění neplnil svou funkci.

„Údržbu nepotřebuje“

Obviněný podle obžaloby navíc nevykonával jako projektant řádně autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací a nedostatečné ochraně nosné konstrukce lávky před korozí. „Byť technická norma upravující mosty z předpjatého betonu stanoví, že se u těchto staveb musí provádět stálá kontrola a opravy injektáže, uvedla obviněná osoba v technické zprávě, že vlastní konstrukce údržbu nepotřebuje,“ doplnil Cimbala.

Druhý z obviněných, Antonín Semecký, prý věděl o špatném až havarijním stavu lávky, když měl k dispozici záznamy o 38 prohlídkách a 15 posudků a zkoušek vypracovaných v letech 1995 až 2017, které na nevyhovující stav lávky upozorňovaly. Obviněný nezajistil, aby při údržbě lávky nebyla používána posypová sůl, ačkoli to zakazovala stavební dokumentace. Nenechal také posoudit zatížitelnost, i když to pro lávky ve špatném až havarijním stavu předepisují normy. „Obviněná osoba neinicializovala nutné a vhodné opravy či údržbu lávky, ani neprovedla taková opatření, která by omezila přístup chodců,“ doplnil žalobce.

Lávka, která spojovala Troju s Císařským ostrovem, spadla 2. prosince 2017, při neštěstí se zranili čtyři lidé, dva z nich vážně. „Přineslo nám to komplikace jak ekonomické, tak i psychické. Mám trvalé následky, ale svůj zdravotní stav nechci více komentovat,“ řekl už dříve Blesk.cz jeden z poškozených, 63letý muž.

Nová lávka

Praha loni na podzim zahájila stavbu nové trojské lávky, která nahradí původní ve stejné trase a spojí přes řeku ulici Pod Havránkou v Troji s Císařským ostrovem. Původně měla být hotová už v únoru 2020, termín se ale prodlužoval, aktuálně je její dokončení plánováno na říjen 2020. Sloužit bude pro chodce, cyklisty a budou po ní moci přejíždět v případě potřeby i záchranáři, vyjde na 128 milionů.

Místo lávky na místě celoročně funguje přívoz P8, ten však momentálně až do odvolání nejezdí kvůli zvýšenému průtoku vody. V budoucnu chce Praha vypsat architektonickou soutěž na finální podobu lávky, která má mít šířku šest až sedm metrů.

Fotogalerie
36 fotografií