Olšanské hřbitovy jsou rozsáhlým komplexem členěných pohřebišť, který se rozprostírá na rozloze 50,17 hektarů. Nachází se zde pohřebiště historická, vojenská, katolická, židovská - i pravoslavné vyznání zde má své zastoupení. Pravoslavný hřbitov s chrámem Zesnutí sv. Bohorodice se konkrétně nachází ve východní části hřbitovů směrem na Malešice. Pod ním se také nachází inkriminovaná hrobka, k níž nebylo přistupováno úplně dle pietních zásad.

Hodokvas mezi nebožtíky?

Z toho důvodu měla také Správa pražských hřbitovů (SPH) vypovědět nájem Pravoslavné církvi ohledně užívání krypty. Ta byla podle ředitele SPH Lukáše Červeného i soustavně, byť neúmyslně, poškozována například dýmem ze svící, které byly zapalovány během pravoslavných svátků.

Navíc „kryptu zakrýval velký stan a věřící se na hřbitově chovali nevhodně, což vadilo ostatním lidem,“ uvedl Červený pro iRozhlas. Ještě nevhodnější je však to, že podle informací DeníkuN mělo v kryptě docházet k hostinám. I to byl důvod, proč SPH nájem vypověděla, respektive zřídí smlouvu novou. „Církev bude kapli dál využívat v nějakém lépe kontrolovatelném režimu. Podzemní krypta bude zcela v režii Správy hřbitovů,“ dodal Červený.

Poslední místo odpočinku

Patrně nejvýznamnější osobností, která je v kryptě pohřbená, je první československý premiér Karel Kramář, který byl už za svého života znám svým příklonem k Rusku, jeho kultuře i náboženství. Zároveň byl příznivcem panslavismu čili ideové jednotky slovanských národů, které by mohly koexistovat jako mocenský protipól Rakousko-Uherska.

Během první světové války se zapojil do aktivního odboje, za nějž byl i vězněn a dokonce odsouzen k smrti. Zachránila jej amnestie, díky které mohl snovat další domácí kroky vedoucí ke vzniku Československé republiky. Když byla vyhlášena, ve stejný den, co byl za prezidenta zvolen T. G. Masaryk, ministerským předsedou byl zvolen právě Kramář, jehož vila na Letné platí dodnes za reprezentativní sídlo českých premiérů. Politicky aktivní zůstal celý život. Zemřel v roce 1937.

Fotogalerie
13 fotografií