Králíčková ve volbě porazila jediného protikandidáta, kterým byl bývalý děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík. Uspěla hned v prvním kole volby. Ke zvolení potřebovala nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu, kterých je 70. Stehlík získal 14 hlasů.

Silný mandát Králíčková podle svých slov vysvětluje tím, že v uplynulých letech odvedla dobrou práci. Studentské senátory podle ní zřejmě přesvědčilo to, že jako studijní prorektorka usilovala o spravedlivé předpisy a kvalitní výuku. Akademiky si asi získala tím, že se jako někdejší proděkanka pro rozvoj na lékařské fakultě v Plzni věnovala investičním akcím nebo podpoře vědy. „Nikdy jsem se v kampani nesnažila akcentovat nějakým silným způsobem, že jsem první žena, která kandiduje. Chtěla jsem, aby opravdu vyhrál ten silnější a schopnější kandidát,“ řekla.

Jako velký úkol vidí elektronizaci a digitalizaci. Na UK podle ní dosud není jednotná strategie k rozvoji IT. To by chtěla změnit. Chce pokračovat v podpoře špičkového výzkumu, ale zároveň dát šanci ke zlepšení i oborům, které zatím nejsou tak dobré, řekla. „Mým velkým cílem je moderní a uplatnitelný absolvent, abychom dokázali na Univerzitě Karlově tak, jak se mění společnost, proměňovat i vzdělávání a abychom našim absolventům dávali znalosti a dovednosti, které jim pomohou na trhu práce nejen ve chvíli, kdy absolvují, ale i za deset či za dvacet a dále let,“ uvedla. Chce také posílit mezinárodní postavení univerzity a silně podporovat investiční stavby.

Kdo budou prorektoři?

V kolegiu rektora chce mít sedm prorektorů. Informační technologie má mít na starosti Tomáš Skopal z matematicko-fyzikální fakulty, vědu Ladislav Krištůfek z fakulty sociálních věd, zahraniční věci Markéta Křížová z filozofické fakulty, akademické kvalifikace Jan Kuklík z právnické fakulty a studijní záležitosti Markéta Martínková z přírodovědecké fakulty. Zcela jasno ještě není o pozicích pro rozvoj a pro akreditace. Pro PR chce do týmu Martina Vlacha z matematicko-fyzikální fakulty, řekla.

Současný rektor Tomáš Zima na Králíčkové vyzdvihl, že jako zkušená prorektorka velmi dobře univerzitu zná a v období epidemie covidu-19 velmi dobře zvládla přechod školy na výuku na dálku. To, že je žena, podle něj v její práci nebude podstatné. „Řídit univerzitu musí žena i muž stejně, a to je spravedlivě,“ řekl.

Králíčková na působení Zimy ocenila hlavně to, že otevřel univerzitě cestu do evropské univerzitní aliance 4U+ a podporoval investice. Kriticky se vyjádřila k jeho postoji k epidemii, kdy se hlásil ke strategii přirozeného promořování. Řekla, že jeho názor nesdílela.

Co ji čeká?

Devětačtyřicetiletá Králíčková vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni, kde od roku 2011 vede Ústav histologie a embryologie. Od roku 2014 je na UK prorektorkou pro studijní záležitosti. Od roku 2019 se stala jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+, jež koordinuje pařížská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy též univerzity z Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy. Je mimo jiné i ambasadorkou Fulbrightovy komise.

Video
délka: 32:51.68

Rektor Univerity Karlovy Zima: Jsme v nejistotě, kdy a jak se opatření proti koronaviru rozvolní. Blesk TV

Na budoucí šéfku UK čeká stavba vědeckého a vzdělávacího kampusu v centru Prahy na pražském Albertově, který by měl stát zhruba osm miliard korun a být hotov do konce roku 2025. Vysokým školám bude také umožněno zapojení do čerpání dotací z Národního plánu obnovy, který má pomocí evropských peněz restartovat a modernizovat ekonomiku po koronavirové krizi. Plány obnovy všech členských států EU musí podporovat zejména digitální a zelenou transformaci, přičemž ministerstvo školství chce podpořit hlavně digitalizaci.

Letos na podzim se konají rektorské volby také na dalších vysokých školách. Nového šéfa si v uplynulých týdnech zvolila třeba Česká zemědělská univerzita a brněnská Mendelova univerzita. Na Českém vysokém učení technickém bude volba příští týden, v listopadu ji čeká Vysokou školu ekonomickou a v prosinci Akademii výtvarných umění.

Fotogalerie
31 fotografií