Už delší dobu stojí nedaleko strahovských kolejí vrak auta, který ještě ke všemu nedávno vyhořel. Při posledním strahovském open-air festivalu tak vrak posloužil jako taneční parket. Auto skončilo na střeše a na jeho „břiše“ tancovala skupinka mladíků. Fotku sdíleli na sociální sítě a lidé, kteří neznali pozadí, studenty obviňovali, že zdemolovali auto. „Byl to ohořelý vrak už předtím,“ hájili se studenti pod fotkou na sociální síti Facebook.

Řešení je zdlouhavé

Vrak na místě stojí už nějaký ten pátek a řešila ho jak městská část, tak policie. „Co se týká vraku, na místě to už řešila státní policie ve spolupráci s hasiči, aby vozidlo netvořilo překážku silničního provozu. Předmětné vozidlo již 2. 7. strážníci oznamovali Správě služeb hlavního města Prahy (SSHMP) jako vozidlo podezřelé na vrak,“ sdělila Blesku mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. 

Problematika autovraků do kompetence městské policie nespadá, ta má v případě podezření na vrak pouze ohlašovací povinnost, stejně jako jakýkoliv občan. Případ pak musí řešit právě SSHMP.

„O vraku ze Strahova, jsme již byli informováni. V dohledné době zahájíme správní řízení s majitelem nepojízdného vozu.  Proti tomuto se může do dvou měsíců odvolat. Pokud tak neučiní, vydáme rozhodnutí o odtažení příslušného vozidla – a to s nabytím právní moci do dalších dvou měsíců. Teprve poté může být vrak z vozovky odstraněn. Vraky vždy odtahuje SSHMP, nikoli městská část. SSHMP případně také zajišťuje ekologickou likvidaci nepojízdného vozu,“ nastínil další postup mluvčí městské části Praha 6 Jiří Hannich.

Co je vlastně vrak?

Tím, že se vrak odtáhne a zlikviduje, to však pro majitele auta nekončí. „Dle platné legislativy je tedy realita taková, že za vozidlo (autovrak) je, i po marné výzvě k odstranění, stále odpovědný poslední majitel vozidla a tedy i v případě, že obec, nebo nějaká určená firma provede odstranění vraku, náklady se vymáhají po tomto posledním majiteli auta,“ řekla Seifertová.

Nechat odtáhnout takový vrak tedy není nic jednoduchého. Mnohdy občané nahlásí auto, které považují za vrak, to ale definici vraku často vůbec neodpovídá. Jak nás informuje Zákon o pozemních komunikacích: „Vrakem je silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.“

Opuštěné autovraky lze nahlásit přímo na stránkách Správy služeb hl. m. Prahy, nebo na webových stránkách a aplikaci Změňte.to, případně kontaktovat městkou část nebo strážníky městské policie.

Fotogalerie
13 fotografií