Jak Želivka, tak Podolí už nově čistí pitnou vodu modernější technologií. A díky tomu se prý zvýšila úroveň už tak dost kvalitní pitné vody v Praze. „Po instalaci těchto technologií garantujeme, že voda je v takové kvalitě, jakou nenajdete často ani v kupovaných lahvích,“ tvrdí náměstek primátora Petr Hlubuček (47, STAN).

Šetří přírodu

Nová technologie je momentálně ve zkušebním provozu. „A výsledky jsou skvělé jak v Podolí, tak na Želivce,“ ujišťuje náměstek. Podle průzkumu preferuje „kohoutkovou" 66 % Pražanů. „Nejen že pijí vodu v absolutně špičkové kvalitě, ale ještě šetří životní prostředí. Obaly od balených vod totiž tvoří významnou část odpadu,“ říká Hlubuček a dodává: „Investice šla do nejmodernější technologie, a Praha tak má zajištěnu pitnou vodu v nejvyšší kvalitě a dostatečném množství na příštích 50 let.“

Filtrují ji uhlím

Modernizace vodárny Podolí i úpravny vody Želivka stojí na novém principu filtrace. Začalo se pro ni využívat granulované aktivní uhlí, díky kterému je pitná voda zbavena syntetických organických chemikálií, pesticidních látek a dalších nežádoucích sloučenin.

Jak se k nám dostane?

Úpravna vody Želivka zásobuje Prahu a další města a obce středních Čech a Vysočiny pitnou vodou už od roku 1972 a patří k největším v Evropě. A jak se vlastně dostane až do našich kohoutků? Filtrovaná voda je čerpána do regulačního vodojemu a následně gravitačním tunelem dopravena do hlavního vodojemu Jesenice u Vestce, odkud ji vodovodní řady rozvádějí do pražských domácností.

Zvýšením kvality pitné vody se Praha mimo jiné snaží snížit množství plastového odpadu. Toho Češi loni do žlutých kontejnerů vyhodili 173 tisíc tun!

Fotogalerie
12 fotografií