Revitalizace Seifertovy ulice je provázána hned s několika dalšími stavebními úpravami, které proběhnou buď přímo v Seifertově ulici, nebo v jejím okolí – revitalizace by se měla týkat i Táboritské a postupně by se mělo pokračovat až k ulici Olšanská. Rekonstrukce Seifertovy bude synchronizovaná s rekonstrukcí tramvajových kolejí, kterou tato ulice díky své vytíženosti potřebuje jako sůl. Změny se dočká i klíčový uzel U Bulhara, který už v současné době nevyhovuje parametrům města 21. století.

Pilotní projekt modrozelené infrastruktury

Rekonstrukce se ale nezaměří pouze na výměnu kolejí, případně úpravu povrchu, k celé akci chce IPR přistupovat koncepčně, proto nyní vyhlásil výběrové řízení na tým, který připraví koncepční studii nejen dopravního řešení ulice, ale také jejího architektonického a krajinářského řešení.

Seifertova ulice by se měla stát pilotním projektem IPRu, kde se bude řešit koncepce tzv. „modrozelené infrastruktury,“ která má bojovat proti klimatickým změnám. Jednou ze součástí této modrozelené infrastruktury je i například lepší hospodaření s dešťovou vodou.

„Je potřeba reagovat na klimatické změny, které s sebou přináší extrémní srážky i sucha zároveň. Díky využití dešťové vody budeme schopni zkvalitnit celý uliční prostor a zároveň decentralizovat nakládání se srážkovými vodami. Dešťovou vodu mohou využívat jednak povrchové vodní prvky, které celý prostor oživí, jednak ji lze využít k závlaze a tím snížit tepelné zatížení centra města,“ vysvětluje mluvčí IPR Marek Vácha.

Co čeká tramvajové zastávky?

Počítá se s posunutím stanice Husinecká blíže k náměstí Winstona Churchilla. Její výhodou by měl být jednodušší přestup na páteřní autobusovou linku 135, která staví v nedaleké Italské ulici. Nová stanice by byla také výrazně blíže k podchodu, který vede z Hlavního nádraží na Žižkov. A přesunout by se měla na úroveň Sladkovského náměstí i zastávka Lipanská.

Táboritská

Na rekonstrukci Seiferovy ulice bude navazovat i rekonstrukce ulice Táboritská a také úprava veřejného prostoru, tam, kde dochází ke křížení těchto silnic. Hlavní body území, kterých se revitalizace nejvíce dotkne, jsou tři: křižovatka Seifertovy a Chlumovy, schodiště mezi Rokycanovou a Chelčického a okolí obchodního centra Bezovka. V ulicích vzniknou nové přechody pro chodce, ty současné pak budou přestavěny na bezbariérové. Přibýt by mohly i nové stromy a lavičky.

Do plánování se bude moct zapojit veřejnost. K dispozici bude on-line dotazník a v místech se rovněž, tak jako u jiných projektů, bude nacházet informační kontejner IPR, kde se Pražané dozvědí všechny plánované kroky. Podle mluvčího IPRu je v plánu i webinář, kde budou panelisté diskutovat na téma hospodaření s dešťovou vodou.

Fotogalerie
14 fotografií