Bránu postavil architekt Giovanni Battista Alliprandi podle návrhu Františka Vogota. Vyzdobena je opracovaným kamenem a plastikou z dílny sochaře Jana Oldřicha Mayera. Pro bránu se vžil nejen název Písecká, připomínající malostranskou osadu Na Písku.

Díky své poloze brána nepřekážela dalšímu rozvoji Prahy. Nepostihl ji proto osud hradeb, které byly ve druhé polovině 19. století vesměs zbourány. Písecká brána jednou ze čtyř dochovaných pražských bran novověkého opevnění města. Zbylé tři brány – Táborská, Leopoldova a Chotkova (Cihelná) – se nacházejí v areálu Vyšehradu.

Brána prošla rekonstrukcí v letech 2000 až 2002 a v roce 2014. V bráně funguje galerie a kavárna; také se zde konají svatební obřady. U brány je od roku 2019 umístěna plastika Vějíř Žofie Chotkové od sochařky Martiny Hozové.

Fotogalerie
6 fotografií