Téma vizuálního smogu rezonuje hlavním městem už relativně dlouho. Nejrůznější reklamy a poutače „křičely“ na Pražany, či návštěvníky hlavního města, takřka z každého rohu, zdi nebo sloupu. Magistrát hlavního města je nechal v uplynulých měsících vydatně regulovat. Nyní se snaží vypořádat s dalším fenoménem – rikšami.

Zákoník stanovuje, že „každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě“. To je podle radního města pro majetek Jana Chabra (TOP 09) i tento případ, kdy se samosprávě nedaří zajistit dodržování pravidel běžnými prostředky. Postup odstranění svépomocí se má týkat jenom těch případů, kdy nemá majitel k jejich umístění na veřejném prostranství právní oprávnění.

Schválený dokument se týká konkrétně rikš, které se nacházejí na Václavském a Staroměstském náměstí a v Celetné a Karlově ulici. Ty by měly zmizet v nejbližší době. „Předpokládáme, že začneme v příštích týdnech,“ řekl Chabr. Dodal, že stejně plánuje město postupovat v jiných obdobných situacích.

»Estetický mor«

Rikši se vyskytují především v centru Prahy. Nezřídka na sobě mívají reklamu v podobě panelu na nějaké „exotické“ služby, například thajské masáže. A nezřídka pochopitelně stávají ve veřejném prostranství, na ulicích či náměstích. Vedení hlavního města si ovšem takovýto způsob reklamy nepřeje.

Rikši nám hyzdí historické centrum. Někdo zneužívá mezer v zákonech k tomuto estetickému moru,“ vyjádřil se primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) na konto tohoto druhu podnikání, vůči němuž si magistrát nechal vypracovat právní analýzu, jak s ním bojovat. Společně s jinými stánky a kiosky.

Řešení

„Týká se to neoprávněně umisťovaných objektů ve veřejném prostranství,ať už je to reklama, nebo jsou to rikši,“ přiblížil radní hlavního města Jan Chabr (TOP 09), který má v gesci oblast majetku. „Jde o to, že pokud si provozovatelé dali na ulici nebo na náměstí nějakou velkou část reklamy, byli jsem neschopni s tímto stavem něco dělat,“ přiblížil důvody, proč si magistrát nechal vypracovat analýzu, jak s těmito objekty naložit.

Cíl je, aby město bylo schopno reagovat,“ vysvětlil radní. Odbor hospodaření s majetkem tak bude řešit objekty, které byly umístěné tzv. „svépomocíbez povolení úřadu. „Tento přístup budeme praktikovat i na další věci, například na neoprávněně umisťovanou reklamu a další předměty, kterými si nějaký podnikavec chce zpříjemnit svou pozici k podnikání, aniž by k tomu měl právní povolení,“ vysvětlil Chabr s tím, že ke konkrétním krokům bude docházet v nejbližších týdnech.

Podle schváleného dokumentu bude magistrát postupovat tak, že v případě neoprávněného umístěného předmětu podá podněty k příslušným úřadům stejně, jako to činil doposud. Nebude však čekat na výsledky řízení a sám kontaktuje majitele s výzvou o odstranění v přiměřené lhůtě, například sedmi dní. Součástí výzvy bude i upozornění, že jinak město předmět odstraní svépomocí. Pokud vlastník nevyhoví, magistrát věc odstraní, uskladní a majitele vyzve k převzetí. Součástí postupu je i podání jedné nebo více žalob na vlastníka.

Množina věcí, které lze označit jako jedna z největších ostud Prahy, je docela veliká. Jsem rád, že jednu z těch ostud Prahy jsme posunuli ke konečnému řešení,“ dodal primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Video
délka: 15:31.64

„Z měst se staly katalogy, přehnaná reklama vadí každému,“ říká Cinádr o regulaci venkovních poutačů Markéta Volfová, Lukáš Červený

Fotogalerie
10 fotografií