V současné době zanedbaná a pustá oblast na území Hostivaře by se v budoucnu mohla proměnit ve funkční centrum Prahy 15. Pomoc s plánováním jednotlivých kroků má koncepční studie, kterou nechalo vedení města vypracovat. Budoucnost oblasti je závislá na přeložení velice frekventované Hornoměcholupské ulice, respektive na jejím posunutí za val a následném napojení na Hostivařskou spojku.

„Oblast nikdy nebyla řešena koncepčně, vinu na tom měly především složité majetkové vztahy. V současné době nás ale nejvíce trápí špatně řešený přestupní uzel mezi městskou hromadnou dopravou, tedy tramvajemi a autobusy a železniční stanicí Praha Hostivař. Hlavně proto jsme studii chtěli nechat připravit,“ vysvětlil pro Blesk Petr Neumann, místostarosta Prahy 15.

Problematická je především dopravní dostupnost

„Zastávky tramvají a autobusů jsou od té železniční zbytečně daleko. Podle návrhu se sloučí zastávky tramvají a autobusů na jedno místo, čímž se výrazně sníží přestupová vzdálenost mezi tramvajovou a autobusovou dopravou (zastávkami na ulici Plukovníka Mráze – Hostivař) i nádražím. Zároveň chceme, aby celý uzel byl bezbariérový,“ dodal Neumann

Podle koncepce by v místě mohla vzniknout i lávka, která by propojila nádražní halu s nově navrhovaným centrem Hostivaře. Z lávky se pěší dostanou jednoduše i přímo k zastávkám hromadné dopravy. Aby řešení bylo opravdu komplexní, dojde i k prodloužení tramvajové trati, což bude mít za následek zhruba 500metrové posunutí točny na východ k sídlišti. „Pro sídliště Hornoměcholupská to bude znamenat především zlepšení dopravní obslužnosti,“ upozorňuje místostarosta.

Nové centrum městské části

Zmiňované centrum by se tak mělo stát novým srdcem celé městské části, to v současné době Praze 15 chybí. Nová výstavba počítá s centrálním náměstím, kam by ústila výše zmiňovaná lávka, občanskou vybaveností a také přímým napojením na park, který je nedaleko. Vypracování studie rozhodně neznamená, že se začne stavět v blízké budoucnosti. „Celá proměna by samozřejmě byla rozdělená na etapy. Ta první by mohla začít zhruba za 5 let a týkala by se patrně té oblasti kolem železnice,“ upřesnil Neumann.

Radnice chystané změny konzultovala s občany, kteří mohli posílat své připomínky. Nejvíce rozporuplných reakcí přinesl návrh na novou dominantu v podobě mrakodrapu, která by při výstavbě nového centra mohla vzniknout. Podle Neumanna ale současný návrh rozhodně není finální, v případě, že by ke stavbě došlo, byla by na stavbu vyhlášena architektonická soutěž. Další připomínky od občanů směřovaly k nedostatečné občanské vybavenosti a absenci zeleně. Podle radnice ale studie neřeší konkrétní využití nových budov, to by přišlo až v dalších fázích projektu. Prostor by měl vzniknout pro nové školky i třeba polikliniku.

Je studie regulérní?

Občané upozorňovali také na vyjádření České komory architektů, která shledala tuto studii za neregulérní. „Česká komora architektů zaznamenala vypsanou veřejnou zakázku malého rozsahu Městské části Praha 15 s názvem  „Koncepční studie Nové centrum Hostivař a okolí.“ Na zakázku pohlíží jako na architektonickou soutěž, jelikož po účastnících se požaduje předložení „ideového urbanisticko-architektonického návrhu budoucí podoby veřejného prostoru“, tedy ideový koncept řešeného prostoru.

„Z dostupných podkladů vyplývalo, že porota není sestavena v adekvátním složení. Nebyly stanoveny žádné ceny pro soutěžící. Současně soutěžní lhůta byla neadekvátně krátká. Soutěž tak nesplňovala podmínky pro potvrzení její regulérnosti,“ stojí na webu komory. Místostarosta však vypsání studie hájil tím, že nejde o architektonickou soutěž, tudíž se na ni tato pravidla nevztahují. „V případě této studie jsme postupovali podle zákona o zadávání veřejných zakázek, nešlo o architektonickou soutěž,“ uzavřel Neumann.

Fotogalerie
7 fotografií