Většina odpadu, který Pražané vyhodí do popelnic na směsný odpad, končí v malešickém Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), kde se odpad pálí. I když jsou Češi, potažmo i Pražané, vcelku důslední při třídění odpadu, přesto ve směsném odpadu často končí i předměty, které by tam být neměly. Jsou to například staré hrnce, pokličky, víčka nebo plechovky. Škvára, která je výsledným produktem spalování odpadu, je pak plná železných kousků. Nyní mají ale v ZEVO Malešice novou linku, která tyto železné kousky dokáže ze škváry vytřídit.

Železo neskončí na skládce

„Naše linka má vyspělou technologii schopnou dotřídit i neželezné kovy o velikosti 2 mm. V minulých letech jsme ze škváry byli schopni vytřídit zhruba 12 kg železných kovů z tuny odpadu, to se díky nové lince výrazně zvýšilo. Nyní zvládneme vytřídit až 20 kg železa, což je za rok okolo šesti tisíc tun této suroviny, které nemusí skončit na skládce, ale je znovu využita ve slévárnách,“ řekl Blesku Tomáš Baloch, ekolog Pražských služeb v malešické spalovně.

Úprava linky proběhla v rámci jiného projektu, na kterém ZEVO Malešice spolupracuje s Akademií věd. V rámci něho chce spalovna účinněji separovat ze škváry barevné kovy jako je mosaz, měď, hliník, zinek a další. Aby k tomu ale mohlo dojít, je třeba nejprve odstranit veškeré železné prvky, teprve pak je možné aplikovat technologii vířivých proudů, která barevné kovy odstraní.

„V zásadě došlo k tomu, že se podařilo linky doplnit o další, tedy třetí stupeň magnetického dočištění. Další pozitivní vliv měla i optimalizace náklonu magnetů a také výměna materiálu, ze kterého jsou násypky. Nyní jsou z nemagnetické oceli. Všechny tyto kroky byly prováděny postupně a za plného provozu celého ZEVO Malešice. Po každé úpravě byl jasně viditelný zvýšený výkon separace“ doplňuje Baloch.

Škvára se využije ve stavebnictví

Výslednou škváru tvoří nespalitelné částice v odpadu, které mohou mít velikost od desetin milimetru až po několik centimetrů. Z jedné tuny odpadu pak vznikne asi 200 kg škváry, která se v minulosti převážně vozila na skládku, nyní se spíše dále využívá třeba při stavbě silnic, může být dále využívána.

Škvára je každý měsíc pečlivě hodnocena, jestli neuvolňuje nebezpečné látky, výsledky máme dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, proto může být nadále využívána jako druhotná suroviny, obvykle ve stavebnictví,“ vysvětluje mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Video
délka: 02:59.23

Ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha o modernizaci spalovacích linek. (2019) Daniel Vitouš

Fotogalerie
18 fotografií