Rána jako prásknutí dveřmi! Tak popisovali svědci pád trojské lávky, která se 2. prosince, po 33 letech, co spojovala Troju a Císařský ostrov, náhle zřítila do Vltavy. Čtyři lidé se při neštěstí vážně zranili. Obvinění z obecného ohrožení padlo loni v březnu, oba dva muži již dříve proti němu protestovali a proti zahájení trestního stíhání podali stížnost. V rozplétání případu pokračoval 21. dubna Obvodní soud pro Prahu 7.

* Hlavní město Praha po mužích žádá odškodnění 8,2 milionu korun, které vynaložila na odstranění zřícené konstrukce. Pojišťovny chtějí 2,4 milionu a dva ze zraněných požadují dohromady 206 000 Kč jako náhradu nemajetkové újmy.

* Zranili se tři muži narození v letech 1957, 1974 a 1983 a žena s ročníkem narození 1954. Ta dopadla nejhůř - utrpěla krvácení do mozku a břicha, trhliny střev, zlomeniny čelisti, očnice, nosu, pánve, lopatky a stehenní kosti. Muži měli polámané kosti nebo obratle.

* Jiřímu Stráskému klade obžaloba mimo jiné za vinu, že ve výpočtech nezohlednil vliv větru a teploty a že řádně nevykonával autorský dozor, což údajně vedlo k nekvalitnímu provedení prací. Podle Stráského za zřícení lávky může posypová sůl a neodborný nátěr, o kterém ho navíc nikdo neinformoval. Znalec v září u soudu potvrdil, že sůl korozi výrazně urychlila, lávka by podle něj jinak vydržela klidně sto let.

* Antonín Semecký podle obžaloby věděl o špatném až havarijním stavu lávky, když měl k dispozici několik desítek záznamů a posudků, které na problém upozorňovaly. On sám uvedl, že si žádné nedbalosti není vědom, při zkouškách prý žádné odchylky zjištěny nebyly.

* Zaměstnanci firmy Pontex, která pro TSK kontrolovala stav pražské trojské lávky, vypověděli, že neměli důvod lávku uzavřít. Stav konstrukce sice před jejím zřícením klasifikovali jako velmi špatný, v Česku jsou ale podle nich v provozu i mosty ve stavu havarijním.

* Nová lávka už stojí, zpřístupněna byla loni 23. října. Stála 150 milionů a stavěla ji firma SMP CZ. 

Pád Trojské lávky
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě
Refresh
12:36
21. 4. 2021

Vážení čtenáři, děkujeme za pozornost, soud budeme sledovat zase 17. června online.

12:30
21. 4. 2021

Líčení bylo přerušeno. Ve čtvrtek měli vypovídat znalci, nakonec byl ale soud odročen na 17. června. Jiří Stráský chce předvolat další tři svědky, mezi nimi i Jana Vítka z ČVUT, který vypracovával znalecký posudek na posouzení spár mezi segmenty nosné konstrukce. Antonín Semecký chce také předvolat další tři lidi.

12:15
21. 4. 2021

Stráský chtěl přečíst i závěr zkoušky z roku 2014, v němž je podle něj uvedeno, že byla konstrukce porušená. Řekl, že upozorňoval na to, že je potřeba prozkoumat stav konstrukce odstraněním sanačního betonu. „Veškerá koroze se koncentrovala do jednoho místa. Proto je třeba odstranit sanační beton, pokud segmenty rozbijete, nebude možné to zjistit,“ psal znalci. Stráský na to podle svých slov upozorňoval i policii, ale segmenty se při ohledání rozbily.

12:04
21. 4. 2021

Přečetlo se také vyjádření TSK z prosince 2017, kde stojí, že se posypové soli nepoužívaly a dohlíželo se na to. Podle Stráského to ale neznamená, že se soli nepoužívaly v minulosti. Semecký na to řekl, že byly zakázané už od počátku.

 

Stráský chtěl také přečíst jeden ze závěrů zkoušky lávky. Tam stojí: „V nosné části lávky ani v podporách před ani po dynamické zkoušce nebyly nalezeny trhliny.“

11:45
21. 4. 2021

Jiří Stráský se vyjádřil k další listině, která shrnuje provedená měření na lávce. Upozornil na to, že je v ní napsáno, že mezi segmenty na části lávky zcela chybí výplň spáry a v důsledku toho jsou kanálky otevřené a korodují. Závěry přitom říkají, že „v průzkumu nebyla zaznamenána místa s výrazným oslabením konstrukce“. Podle Stráského se tato věta ve výsledcích sledování opakuje. „Je to absurdní věta,“ řekl.

11:24
21. 4. 2021

Exšéf oddělení mostů TSK Antonín Semecký se také ohradil k tomu, jak je v protokolu vyjádřena škoda. Je tam podle něj uvedeno, že škoda je 11 milionů korun, to je ale podle něj částka, za kterou byla v roce 1984 postavená. „Není tam zohledněno stáří lávky, že byla vyhodnocena jako neopravitelná,“ řekl. Znalec loni v září u soudu uvedl, že hodnota lávky před zřícením byla 675 tisíc korun. K listinným důkazům také dodal, že magistrát v roce 2011 dostal dokument, ve kterém byla určena životnost lávky na 5 až 7 let.

11:05
21. 4. 2021

Antonín Semecký se poté vyjádřil k závěru jednoho ze znaleckých posudků. Podle něj naznačuje, že do betonu zatékalo. „Větší hodnota síranů naznačuje průnik srážkové vody do betonu,“ řekl. Sírany ze srážkové vody se podle něj podílely na korozi.

10:56
21. 4. 2021

Přečetl se také dopis, ve kterém Antonín Semecký požadoval v roce zahájení přípravy nové lávky. „V rámci svých povinností jsem požadoval na druhé složce TSK, aby okamžitě zahájila přípravu, neboť ten stav byl alarmující,“ řekl k tomu u soudu.

10:54
21. 4. 2021

U soudu se čte záznam o reklamaci lávky z roku 1985. „Při prohlídce se zjistily nedostatky,“ píše se v něm. Podle dokumentu, který je částečně nečitelný, nedochází k odtékání vody a na lávce se tvoří kaluže. Dokument dále uvádí, že se objevily trhliny v plastbetonu, kam může zatékat, plastbeton je v některých místech kluzký, což může ohrozit bezpečnost chodců.

 

Jiří Stráský k tomu poznamenal, že by rád věděl, kde se dokument vzal. „TSK měla všechny dokumenty předat policii a najednou se tento dokument objeví,“ podotkl. Předseda soudního senátu na to řekl, že je z policejního spisu.

10:36
21. 4. 2021

U soudu se následně četlo svědectví ženy, která šla okolo, když lávka spadla. „Ozvala se velká rána,“ stojí v její výpovědi. Svědkyně dále uvedla, že si myslela, že se něco stalo na nedaleké stavbě. „Bylo zřejmé, že most a jeho konstrukce celá spadla najednou,“ řekla také.

10:33
21. 4. 2021

K výpovědi Semeckého se nyní vyjadřuje mostař Stráský, který lávku projektoval. „Z výpovědi Antonína Semeckého je zřejmé, že nepochopil dynamickou a statickou funkci konstrukce, a co je horší, nepovažoval za nutné konzultovat opravy s projektantem,“ řekl. Upozornil také na to, že podle něj nebyl znám stav konstrukce po povodni v roce 2002. „Pokud by byl znám stav po povodni, mohlo být identifikováno mimořádné zatížení konstrukce,“ uvedl Stráský.

 

Ohradil se také proti opravám, které byly na lávce provedeny, obzvlášť k té z roku 2012, která konstrukci podle něj „drasticky znehodnotila“. Uvedl, že se odstranila část betonu a byla nahrazena sanačním materiálem. „Zatížení bylo zvýšeno o 52 tun,“ řekl. Semecký podle něj ani nedoložil, jak byla kvalita práce dokumentována. „Nemůže vysvětlit, proč byla přidána vrstva betonu,“ uvedl.

10:10
21. 4. 2021

U soudu se opakuje výpověď Semeckého ze září. Vypověděl, že při zatěžovacích zkouškách, které byly za dobu jeho působení provedeny, nebyly zjištěny výrazné odchylky od projektovaného stavu. „V roce 2016 byla z mé strany opakovaná výzva na příslušný úsek TSK, který měl zajistit a zahájit přípravu výměny lávky za novou, a to do do dvou let od této urgence,“ uvedl Semecký ve své výpovědi s tím, že nařídit uzavření lávky podle něj nebylo v jeho pravomoci, žádné indicie, které by naznačovaly, že je třeba ji uzavřít, prý ale neměl.

 

Ohradil se taky proti tvrzení obžaloby, že nezajistil, aby při údržbě lávky nebyla používána posypová sůl, ačkoli to zakazovala stavební dokumentace. „Už v roce 1985 byl vydán striktní zákaz k užívání solí. Údržbové firmy mohly používat jen písek nebo drobný štěrk. Nebylo v gesci pracovníků TSK provádět kontrolu realizace těchto opatření,“ řekl. 

 

Obhájce Jiřího Stráského se následně Semeckého ptal, zda byla při opravě v roce 2012 na lávku přidána cementová vrstva ve výšce 3 cm uprostřed a 2 cm směrem ke kraji. „To už si nevybavuji, nicméně tak zněl projekt a ten byl zpracovaný odbornou firmou,“ odpověděl. Obhájce se dále zeptal, zda došlo v roce 2012 k odstranění části betonové konstrukce, zda došlo ke změně vlastností lávky. „Nemělo by to mít vliv na stabilitu,“ uvedl v září obžalovaný.

10:07
21. 4. 2021

Bývalý šéf oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký podle obžaloby o špatném stavu lávky věděl. „Na základě výsledků zkoušek a posudků mu bylo známo, že lávka je v havarijním stavu,“ stojí v obžalobě. Semecký dle ní také nenechal posoudit zatížitelnost, i když to pro lávky ve špatném až havarijním stavu předepisují normy. „Obviněná osoba neinicializovala nutné a vhodné opravy či údržbu lávky, ani neprovedla taková opatření, která by omezila přístup chodců.“

10:05
21. 4. 2021

U soudu měli dnes podle původního plánu vypovídat znalci, ti však nakonec přijdou až ve čtvrtek. Dnes znovu promluví obžalovaný mostař Jiří Stráský, který se vyjádří k výpovědi druhého obžalovaného, bývalého šéfa oddělení mostů Technické správy komunikací Antonína Semeckého.

10:02
21. 4. 2021

Dobrý den, vážení čtenáři,

vítejte u přímého přenosu ze síně Obvodního soudu pro Prahu 7, který se po půlroční pauze vrací k případu pádu trojské lávky. Ta se zřítila v prosinci 2017, při pádu se zranili čtyři lidé. Státní zástupce kvůli neštěstí obžaloval dva lidi, jsou jimi Jan Stráský, světově uznávaný mostař, jenž lávku z roku 1984 projektoval, a bývalý šéf oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) Antonín Semecký. 

17:35
17. 9. 2020

Po výpovědi stavbyvedoucího soud jednání odročil, pokračovat se bude 4. a 5. listopadu.

 

Loučíme se s vámi a děkujeme za pozornost!

16:55
17. 9. 2020

Svědek také připustil, že mohlo dojít k potížím s injektáží. „Není vyloučeno, že došlo k vyplavení injektáže, to lze, když do lávky tekla voda a sůl,“ uvedl.

16:54
17. 9. 2020

Stavbyvedoucí znovu hovoří o solení - dozvěděl se prý o něm od syna, který tam byl na exkurzi, sám ho pak prý viděl na vlasní oči. Následně prý napsal dopis, který donesl na podatelnu, a přidal k němu i čtyři fotografie, na nichž je solení lávky vidět. Nepamatuje si ale, kam přesně dopis donesl a zda se k někomu dostal.

16:49
17. 9. 2020

Stavbyvedoucí také připustil, že se v plastobetonu, který byl použit jako materiál, vytvořily miniaturní trhliny. Zdůraznil však, že byly takřka nepostřehnutelné.

16:44
17. 9. 2020

Na dotaz státního zástupce, zda věděl o solení, stavbyvedoucí uvedl, že to sám viděl v roce 2002 „Dal jsem dopis panu inženýru Zemánkovi s upozorněním, že jako zhotovitel lávky mám k tomu výhrady,“ uvedl. Zemánek mu prý slíbil, že se na to podívá. 

16:20
17. 9. 2020

Podle stavbyvedoucího probíhala stavba lávky „zcela standardně“. Jediné potíže prý byly, že nebyl přítomen injektáži, protože mu onemocněly, děti byli tam ale zástupci firmy. Připustil, že to bylo složitější a potřebovali silnější čerpadla. „Pokud se týká injektáže, byl jsem každý den informován, jak to probíhá. Myslím si, že to bylo proinjektováno dost,“ uvedl. Pokud se stalo, že tam někdy bylo materiálu málo, muselo se to stát jiným způsobem. 

 

Sátní zástupce se ho následně ptal na to, jakou funkci měl Stráský na stavbě. „Byl to projektant a autorský dozor,“ odpověděl stavbyvedoucí.

15:55
17. 9. 2020

Jan Zemánek hovořil zhruba dvě hodiny. Nyní ho vystřídal další svědek, tehdejší stavbyvedoucí.

15:20
17. 9. 2020

Stráský se Zemánka zeptal, zda ví, že nebyla v době stavby jiná lana než ta, která byla použita. Ptal se také, jestli si nechali průzkum, který dělal Pontex, někdy zkontrolovat. „Nenechali, alespoň o tom nevím. Důvěřovali jsme tomu tandemu projektant a diagnostik,“ zdůvodnil. „V době, kdy jste tu konstrukci začali opravovat, jste si měli uvedomit, že byla oslabena,“ dodal Stráský.

14:59
17. 9. 2020

Na závěr chtěl Zemánek promluvit o způsobu práce TSK, kterou považoval podle svých slov za velmi kvalitní. Do TSK nastoupil prý proto, že vedoucím byl Semecký a jeho považoval za velice precizního a důsledného správce. „Myslím si, že jsme vytvořili kvalitní tandem. Já jsem převzal oddělení na jaře v roce 2017 a víceméně mi spadla ta lávka, tak nesu určitou zodpovědnost, ale můžu říct, že ani on, ani já jsme neměli nic relevantního v ruce, co bychom položili odboru dopravy na stůl a požádali ho o uzavření lávky,“ uvedl Zemánek na závěr.

14:54
17. 9. 2020

Muž si myslí, že do lávky zatékalo už od začátku „Chloridová přítomnost byla zjištěna už první diagnostikou,“ řekl s tím, že se domnívá, že to bylo v roce 1997. „U nás byl úzus, že pokud most nesměl být solen, předali jsme to odbornému správci,“ uvedl s tím, že v takovém případě se na místo dala bedna s posypovým materiálem, který sůl neobsahoval. 

 

„Není síla, která by to změnila. Nevylučuju, že by se na mostě solilo, ale ne systémově,“ dodal Zemánek. V archivu má prý spis, kde si místní sdružení stěžuje, že na mostu padají chodci a koně a žádají okamžitě nápravu. „Já si umím představit, že v případě námrazy někdo vzal kýbl a posolil to. Nebylo to systémové, nebylo to dopručeno, bylo to zakázáno,“ uvedl. Zemánek také řekl, že firma, kterou vlastnil, v roce 1997 trojskou lávku rekonstruovala.

14:48
17. 9. 2020

Proč podle Zemánka trojská lávka spadla? „Nespadla na základě jednoho vážnho pochybení,“ uvedl a přirovnal ji k raketoplánu NASA Challenger, který se rozpadl 73 vteřin po startu. „Na lávce bylo nad deset závad, které se v průběhu stavby buď sčítaly, nebo křížily a násobily.“ Jako první ozančil závadu trhlin. „Na lávce se objevily hned po zrodu lávky, máme na to doklad,“ popsal Zemánek.

14:37
17. 9. 2020

Muž se podle svých slov stal vedoucím oddělení mostů TSK v březnu 2017, kdy vystřídal Antonína Semeckého. „Hned poté jsem inicioval kontrakt, kerý mě za úkol kromě jiného destruktivními metodami dostatečným množstvím návrtů prověřit spodní desku a připravit eventuální možné statické posílení nosné konstrukce,“ uvedl. „Chybělo odhaduji dva měsíce, abychom tu lávku zachránili. Jsem přesvědčen, že dostatečným množstvím návtů bychom odhalili tu skrytou vadu, která nikoho z nás nenapadla,“ dodal.

14:32
17. 9. 2020

Rok 2013 byl podle něj druhé rozhodující období po povodních. Na žádost TSK byla znovu provedena statická a dynamická zkouška. „Na základě této prohloubené diagnostiky byla potvrzena životnost na 10 let,“ uvedl. „V roce 2013 jsme dostali ubezpečení, že vydrží do roku 2023. Nicméně s výhradou, že správce si zadá plán údržby a správy mostu,“ popsal.

14:29
17. 9. 2020

„V roce 2010 jsme byli ujištěni, že lávka se dožije roku 2025,“ uvedl svědek. Řekl, že v podstatě dostali falešně ubezpečení. „Projektant Pontexu přehodnotil statickou stránku lávky a přiznal havraijní stav výztuže. Písemně sdělil, že v případě destrukce havarijních kabelů lávku podrží dvojice lan pracovně nazvaná A1 a A2, která tvořila hlavní nosný systém,“ popsal. „Úvaha to byla správná za jednohoho předpokladu - že tento systém byl zdravý,“ dodal.

14:11
17. 9. 2020

V roce 2008 byl podle svých slov na lávce třikrát. „Na základě větší skupiny sond jsme most posunuli do sedmého (havarijního, pozn. red.) stavu,“ uvedl. Provedli statickou a dynamickou zkoušku. „Rok po mně tam jako subdodavatel navštívila stavbu soudní znalkyně, která víceméně povrdila naše obavy,“ řekl s tím, že znalkyně usoudila, že výztuž má havarijní stav. V roce 2010 pak podle jeho slov dostali od firmy Pontex vyjádření, že je lávka neopravitelná. 

13:58
17. 9. 2020

Nyní vypovídá další zaměstanec TSK, dřívější podřízený Antonína Semeckého a od března 2017 do prosince 2017 šéf oddělení mostů Jan Zemánek. Popsal, že v roce 2006 provedl prohlídku po první opravě, tehdy se mu už nelíbily některé závady a rozhodl se, že lávka se bude opět kontrolovat v roce 2008.

13:55
17. 9. 2020

Vedoucího skupiny Jana Zemánka, který se stal v březnu 2017 šéfem oddělení mostů TSK, prý svědkyně nevnímala jako nadřízeného. Vždy brala jako nadřízeného Semeckého. Semeckého advokát se jí následně ptal, zda měla být lávka uzavřena. „Havarijní stav říká, že by se asi měla zavřít. To je naše doporučení. Není to ale naše kompetence. My můžeme doporučovat a popisovat, co vidíme,“ uvedla. Nemůže ale říct, zda doporučili lávku uzavřít.

13:49
17. 9. 2020

Vypovídá další svědkyně, také zaměstnankyně TSK. Přijímal ji podle jejích slov inženýr Semecký a byl jejím vedoucím. Soud se ptá, zda dělala prohlídku trojské lávky. Odpovídá, že ano - dělala ji se svědkem, jenž hovořil před ní. „I proto, že předchozí prohlídka měla stupěň sedm, a protože se stav nezlepšil, dali jsme opět sedmičku (havarijní stav, pozn. red.),“ uvedla. 

Žena dále dodala, že je přesvědčená, že její vedoucí, který byl podle ní Semecký, o výsledku té prohlídky byl informován.

13:39
17. 9. 2020

Obžalovaný projektant Jiří Stráský svědkovi ukázal fotografii z prohlídky z roku 2010 a ptal se, zda tam vidí nějaké trhliny. „Jestli tam byly trhliny, tak jsme to ve zprávě popsali,“ odpověděl. Ve zprávě je to podle Stráského přímo napsáno, že tam nenjsou vidět příčné trhliny nad spárami.

13:26
17. 9. 2020

Muž následně popsal, jak probíhá prohlídka. Státní zástupce se pak ptal, co ho vedlo k tomu, že v roce 2010 udělill hodnocení stavu mostu číslo sedm, tedy havarijní stav. „Do té lávky evidentně teklo," vzpomínal svědek. „Vizuálně jsme popsali, co jsme viděli, nic jiného udělat nemůžete,“ uvedl.

13:25
17. 9. 2020

Následuje výpověď dalšího svědka, zaměstnance, který podle svých slov pracuje u TSK 30 let jako projektář. Podle něj byl stav lávky roce 2015 klasifikován u spodní stavby jako velmi dobrý a u nosné konstrukce jako špatný. Svědek prý prohlídku prováděl před 10 až 15 lety. „Hodnocení bylo asi sedmička, pokud si pamatuju,“ uvedl. Soud se následně ptal, koho informoval. Odevzdal ji svému nadřízenému, kterým byl podle něj tehdy Semecký.

13:23
17. 9. 2020

Podle Semeckého byl inženýr jeho podřízeným, který měl svoje podřízené. „První informace, která měla jít z hlavních podmínek, měla být vyhodnocená vedoucím skupiny,“ uvedl.

13:22
17. 9. 2020

Obhájce Antonína Semeckého se svědkyně zeptal, jak byla lávka hodnocena v roce 2015. Uvedla, že si to už nepamatuje. Semecký se jí následně zeptal, kdo byl její přímý nadřízený. „Já bych řekla, že vy jako vedoucí oddělení,“ uvedla. Obžalovaný odvětil, že vedoucím diagnostiky byl někdo jiný. To svědkyně podle svých slov nechápe, inženýr, kterého Semecký zmínil, byl podle svědkyně řídicí technik její skupiny. 

13:13
17. 9. 2020

Po přestávce jako první vypovídá zaměstnankyně TSK, která prováděla některé z prohlídek na lávce. Její kolega prý ohodnotil stav stupněm 7. Soudce se ptal, komu dávali zprávy. „V té době byl vedoucím oddělení inženýr Semecký,“ uvedla žena. Prohlídku prý prováděli hned po jejím nástupu v roce 2008, její závěry si přesně nepamatuje.

 

Soudce se následně tázal, jaké má od svého nástupu povědomí o stavu lávky. V roce 2008 byl podle ní stav havarijní. „Jaký byl další vývoj, to nevím,“ uvedla s tím, že obžalovaný Antonín Semecký byl tehdy jejím šéfem.

11:25
17. 9. 2020

U soudu se následně vedla debata o tom, zda došlo k odebrání nějakého materiálu z konstrukce. Svědek chtěl na závěr své výpovědi říci něco za odbornou veřejnost, soud mu to ale neumožnil. Soudce nařídil přestávku, další svědci budou vypovídat od 13:00.

10:46
17. 9. 2020

Státní zástupce se ptal na to, zda TSK realizovala opatření, která navrhla firma na omezení zatížení lávky - tedy omezit na lávce provoz motocyklů či čtyřkolek. „Když jsme tam byli, žádné cedule jsme tam neviděli,“ uvedl svědek s tím, že i kdyby tam ta cedule byla, podle jeho názoru by lávka stejně spadla, protože přetížení osobami nebylo příčinou pádu.

 

Uvedl, že jejich oprava měla zajistit životnost do doby, než bude lávka nahrazena. Následoval dotaz, zda při rekonstrukci firma komunikovala s projektantem lávky Jiřím Stráským. „To nebylo nutné. I když ta lávka byla poměrně odvážně navržená. Projekt byl čitelně připraven a neměli jsme to zapotřebí. Projektant má povinnost udělat ho tak, aby ten, kdo ho používá, pochopil, jaké měl úmysly,“ uvedl muž.

10:35
17. 9. 2020

Soudce se svědka ptal, co bylo smyslem opravy 2012. „Dělaly se lokální opravy nosné konstrukce v místě poruch,“ uvedl muž. Tehdy byla podle něj životnost lávky odhadována na 10 až 15 let. „Neměli jsme jasnou indicii, která by nám sdělila, že lávka by měla být zavřená. Většinou je zavíráme ve stupni 7, viz například Libeňský most. Pokud jsme si jisti, že daná konstrukce je neschopná provozu, okamžitě ji zavíráme, nemáme s tím problém,“ prohlásil svědek. 

 

Stav trojské lávky hodnotil Pontex stupněm šest, tedy jako velmi špatný. „Takových konstrukcí je strašně moc,“ podotkl muž s tím, že stanovení stavu je subjektivním hodnocením člověka, jenž provádí prohlídku, a že se tedy může stát i to, že se stavba přeřadí z horšího stupně na lepší.

 

V roce 2013 pak firma zajištovala pro TSK studii nové lávky, která by měla tu trojskou nahradit. Svědek uvedl, že několikrát o stavu lávky mluvil s nadřízeným obžalovaného exšéfa oddělení mostů TSK Antonína Semeckého.

10:15
17. 9. 2020

Jako druhý svědek vypovídá vedoucí diagnostické skupiny ve firmě Pontex. „Naše první setkání s lávkou bylo v roce 1995, když jsem já osobně dělal hlavní prohlídku. Při té byla porušena izolace, byly otevřeny spáry mezi betonem segmentů,“ uvedl muž. „Na stropním líci konstrukce byly stopy, které svědčily o tom, že do konstrukce zatéká. V opatřeních jsme navrhli správci mostu, aby zajistil diagnostický průzkum předpínací výztuže, nosné výztuže a aby co nejrychleji zajistil opravu lávky,“ dodal.

 

Pak se muž k lávce podle svých slov dostal v roce 2007, kdy měla firma ověřit kvalitu betonu mostovky. Na tom prý spolupracovali s Jiřím Dohnálkem (soudním znalcem, který už vypovídal ve středu, pozn. red.). „Myslím, že jsme tenkrát stanovili stavební stav 5,“ popsal svědek. Už tehdy prý chtěli vyzvat k tomu, aby se řešilo, zda je lávku vhodné opravovat, nebo nahrazovat.

9:56
17. 9. 2020

Obžalovaný Stráský svědkovu práci ostře zkritizoval. „Prováděl prohlídky, ačkoliv nepochopil funkci konstrukce, neznal úpravy provedené v roce 2012, neseznámil se s výsledky diagnostických průzkumů a nezohlednil vliv přidaného zatížení,“ prohlásil u soudu. Dodal, že pokud by muž postupoval správně, musel by navrhnout buď uzavření lávky, nebo její zesílení. Stráskému vadí i to, že s ním muž postup nekonzultoval. Svědek se bránil tím, že prováděl prohlídky podle platných norem. 

9:29
17. 9. 2020

Muž podle svých slov v roce 2017 apeloval na rozšíření průzkumu, aby se stav mostu prozkoumal více do podrobna. „V roce 2017 byl stav přehodnocen na velmi špatný (stupeň 6 ze 7, pozn. red.) a byla doporučená řada diagnostických postupů,“ uvedl projektant. „Máme provozované mosty i ve stupni 7, není to důvod k zavření,“ doplnil.

 

U soudu připustil, že při kontrole vybraného kabelu v lávce zjistili, že je zcela zkorodovaný a sousední kabely „významně nakorodované“. „Narazili jsme na to náhodou, na povrchu to vůbec nebyla patrné,“ uvedl. Firma proto v červnu 2017 doporučila správci, tedy TSK, rozšíření průzkumu mimo jiné o návrty. „Bylo to objednáno v říjnu nebo listopadu, že se to má provést, ale bohužel už se k tomu nestihlo dojít,“ popsal. „Mně se to dostalo na stůl až několik týdnů před pádem s tím, že do února nebo do kdy to má být hotové,“ odpověděl svědek na dotaz státního zástupce, proč se od června až do prosince nic nedělo. „Průzkum byl rozplánovaný řádově na měsíce a lávka spadla v průběhu této doby,“ dodal.

9:16
17. 9. 2020

Soudce se svědka ptá, jak se stav mostu vyvíjel. „Rozhodně se nezlepšoval,“ odvětil muž.

9:16
17. 9. 2020

Jako první hovoří zaměstananec firmy Pontex na pozici projektanta. Firma dělala průzkum, jenž měl sledovat, zda se stav lávky v průběhu dalších let nezhoršuje. „S lávkou jsem se poprvé dostal do styku v roce 2014,“ uvedl muž. Průzkum prováděl osobně s kolegy. „Závěry jsme průběžně dokumentovali zprávami,“ dodal.

9:14
17. 9. 2020

Vážení čtenáři,

 

opět vás vítáme u online přenosu ze soudní síně Obvodního soudu pro Prahu 7, který se zabývá pádem trojské lávky. Dnes budou vypovídat svědci.

11:55
16. 9. 2020

Vážení čtenáři, děkujeme za pozornost, pro dnešek se s vámi ze soudní síně loučíme. Líčení budeme sledovat online i zítra od 9:00, kdy bude vypovídat několik svědků.

11:25
16. 9. 2020

Středeční jednání skončilo čtením zranění, která lidé nacházející se na lávce utrpěli.

11:16
16. 9. 2020

Další zranění dle protokolu popsali, jak se lávka zvlnila a doslova ztráceli půdu pod nohama. „Po probuzení v nemocnici jsem si vybavil, že jsem slyšel dvě prasknutí, připadala mi jako prásknutí bičem,“ četl soudce vyjádření dalšího zraněného, dnes 63letého muže. 

Ten podle obžaloby „utrpěl zlomeninu sedmého až desátého žebra, protržení plíce, zlomeninu výběžku devátého hrudního obratle, zlomeninu zadního kraje kyčelního kloubu, víceúlomkovou tříštivou zlomeninu stehenní kosti, odlomení kostěného výrůstku na přední straně pátého až šestého obratle a další zlomeniny, které si vyžádaly operační zákrok a poškozeného omezovaly v běžném způsobu života nejméně 6 měsíců“.

11:08
16. 9. 2020

Soudní líčení po přestávce pokračuje. Předčítá se protokol z výslechu jednoho ze zraněných, muže, jenž se narodil v roce 1974 a jenž podle obžaloby „v důsledku pádu utrpěl poranění bederní páteře, nestabilní zlomeninu druhého bederního obratle, což vyžadovalo operační zákrok a poškozeného omezovalo v běžném způsobu života po dobu čtyř až pěti měsíců v důsledku vyloučení delší chůze a sedu“.

Muž popsal, že šel se svým známým na lávce, když došlo k pádu. Vše bylo jako vždy a ničeho zvláštního si prý nevšiml. Neslyšel ani žádný zvuk, který by ho varoval.

10:33
16. 9. 2020

Soud líčení přerušil, pokračovat bude v 11:00.

10:30
16. 9. 2020

Znalec hovořil o opravě lávky z roku 2012, ta podle něj byla provedena „nešťastně“. Vznikl tam podle něj moment, kdy se vytvořily další trhliny.

10:25
16. 9. 2020

Znalec dále uvedl, že řešení injektáže, které bylo při stavbě použité, se používá dodnes. Zhodnotil také vliv povodní, ty označil za „další hřebíček do rakve konstrukce“. Při povodních pravděpodobně byla podle něj konstrukce zatížena několikanásobně víc, než na co byla postavená. „Lávka dostala takovou ránu, proud vody ji vytáhl, mezi břehem a podpěrou se objevila spára, do které se dala vložit dlaň,“ popsal znalec.

Sám byl prý v roce 1997 přizván k řešení situace lávky přes řeku Bečvu po povodních na Moravě jako statik, uvedl, že jako první, co ho v tu chvíli napadlo udělat, bylo přizvat k tomu projektanta. V roce 1997 podle něj byla staticky konstrukce trojské lávky v pořádku. „Myslím si, že největší problém způsobila povodeň a následná koroze, která oslabila konstrukci,“ dodal.

10:11
16. 9. 2020

Výslech prvního znalce skončil, u soudu nyní vypovídá další znalec, Jaroslav Navrátil. V posudku měl odpovědět na otázku, zda od běžného provozního zatížení lávky mohly vzniknout trhliny. Muž podle svých slov vypočítal zatížení podle tehdy platné normy i podle současné evropské normy. „Náš výpočet potvrdil předpoklad projektanta, že při reálné kombinaci zatížení trhliny vzniknout nemohou,“ uvedl znalec s tím, že konstrukce byla podle něj navržena správně. 

9:59
16. 9. 2020

Znalce se dotazoval také obhájce Antonína Semeckého: „Existuje i jiná varianta, jak by se mohla dostat sůl do konstrukce?“ „Přiznám se, že mě nic nenapadá. Koncentrace soli v atmosférických srážkách je nepatrná, jiná možnost mě nenapadá,“ odvětil Dohnálek. „Sůl tam byla prokazána několika na sobě nezávislými institucemi,“ dodal.

9:50
16. 9. 2020

Zmocněnkyně Technické správy komunikací se ptá, zda šlo zjistit vliv chloridů už před pádem lávky. Znalec uvedl, že několik zpráv v minulosti už to konstatovalo. „Je to zcela nepochybně doloženo,“ řekl.

9:44
16. 9. 2020

Státní zástupce Šimon Vavrečka se znalce zeptal, zda lze říci, kdy koroze nastala. Dohnálek uvedl, že to úplně jasně říci nejde, je možné, že solení začalo už v 80. letech. Podle různých posudků lze říci, že se tam chloridy nacházely už na konci 90. let i v roce 2008 během inspekcí.

9:41
16. 9. 2020

„Každý kov, i nerez, má nějakou korozní rychlost, na to existují tabulky. Pokud by korozní rychlost u lávky byla normální, vydržela by i sto let,“ pokračuje Dohnálek.

9:26
16. 9. 2020

Jako první vypovídá soudní znalec Jiří Dohnálek, jenž zkoumal korozi konstrukce lávky. Jeho posudek měl zodpovědět několik otázek, tou hlavní bylo, jaká byla hlavní příčina koroze nosných a předpínacích kabelů. „Nepovažoval jsem za možné v tak významné věci vycházet pouze z literárních podkladů, které jsou převážně zahraniční,“ uvedl s tím, že proto kontaktoval firmu SVÚOM, která provádí korozní zkoušky. 

Od ní díky svým osobním kontaktům získal autentické vzorky výztuže, která byla v trojské lávce. Následně podle svých slov provedl test, jenž měl ověřit vliv koncentrace chloridů na reálnou korozní rychlost. „Pokud by lávka nebyla udržována klasickým způsobem (s pomocí posypové soli, pozn. red.), byla by korozní rychlost výztuže prokazatelně pětkrát až desetkrát menší, z toho lze odvodit, že i životnost konstrukce by byla delší,“ uvedl. 

„V určité situaci je korozní rychlost i stonásobná. Přítomnost chloridů korozi dramaticky urychluje,“ řekl a poznamenal, že i v technické zprávě projektu je řečeno, že solí nesměl být povrch ošetřován.

9:11
16. 9. 2020

Vážení čtenáři,

 

vítáme vás u online přenosu ze soudu kvůli pádu trojské lávky. V úterý vypovídali obžalovaní, mostař Jiří Stráský, který lávku v roce 1984 projektoval, a exšéf oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký. Oba uvedli, že se vinni necítí, své povinnosti prý nezanedbali. Dnes budou vypovídat další znalci. 

14:20
15. 9. 2020

Soud líčení pro dnešek přerušil. Pokračovat bude ve středu v 9:00, kdy budou vypovídat další znalci. I druhý den pro vás budeme dění sledovat v online reportáži, pro dnešek se tímto ze soudní síně loučíme a děkujeme za pozornost. 

14:05
15. 9. 2020

Další zraněný, muž narozený v roce 1957, podle obžaloby „v důsledku pádu utrpěl zlomeninu 7. až 10. žebra, protržení plíce, zlomeninu výběžku devátého hrudního obratle, zlomeninu zadního kraje kyčelního kloubu, víceúlomkovou tříštivou zlomeninu stehenní kosti, odlomení kostěného výrůstku na přední straně 5. až 6. obratle a další zlomeniny, které si vyžádaly operační zákrok a poškozeného omezovaly v běžném způsobu života nejméně 6 měsíců“. K jeho stavu znalec Procházka uvedl, že zranění byla komplikovaná.

14:02
15. 9. 2020

Následuje výpověď soudního znalce Petra Procházky, který zhruba před rokem vytvářel znalecké posudky týkající se stavu zraněných. 

Zraněný 37letý muž podle obžaloby „v důsledku pád utrpěl tříštivou zlomeninu levé vřetenní kosti, zlomeniny pánevní hlavice vlevo, zlomeninu ostrého výběžku pátého bederního obratle, které si vyžádaly operační řešení a omezení obvyklého způsobu života“. Procházka k jeho loňskému stavu uvedl: „K tomuto datu jako trvalý následek přetrvávalo omezení funkce levého zápěstí, jiné trvalé následky podle dokumentů, které jsem měl k dispozici, určit nešlo.“

13:52
15. 9. 2020

Semecký se znalce ptal, zda při výpočtu opotřebení zohlednil stavební stav lávky. „Určil jsem, že další životnost lávky, pokud by nedošlo k havárii, by byla jen jeden rok,“ odpověděl.

13:45
15. 9. 2020

Hlásíme se zpět po přestávce. Následují výpovědi soudních znalců a svědků, jako první vypovídá soudní znalec, který měl stanovit cenu lávky před zřícením a po něm. „Těsně před zřícením byla její cena přesně 675 950 korun a obvyklá cena po zřícení činila 0 korun. Náklady na její odstranění převýšily to, co ze stavebních materiálů zbylo,“ uvedl.

13:18
15. 9. 2020

Během přestávky se novinářům k průběhu soudního líčení vyjádřil státní zástupce. „Jenom výrok obžaloby má přes tři strany, takže to nemohu ve stručnosti rekapitulovat. Ale jediné, co vám mohu říct, že dotazování probíhá tak, že mě ničím nepřekvapuje," řekl.

„Obžalovaní jsou obžalovaní z trestného činu obecné ohrožení, tresty budou navrhovány podle výsledků dokazování," dodal. Novinářům odpověděl i na to, kdo bude požadovat náhradu škody. „Jednak ti, co byli zranění, také Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK), domnívám se, že snad i hlavní město Praha jako majitel lávky," doplnil. 

13:08
15. 9. 2020

Soudní líčení se na 30 minut přerušuje.

12:56
15. 9. 2020

Důvody, proč trojská lávka spadla? Soudce Stráského na závěr jeho řeči vyzval, aby řekl vlastními slovy, proč lávka spadla. „Tím, že byla použita posypová sůl, byla zahájena koroze. Pak přišly nevhodné opravy, povodeň tomu nepřidala a nešťastná oprava v roce 2012,“ odpověděl. Státní zástupce neměl k Stráskému žádné dotazy.

12:54
15. 9. 2020

Stráský závěrem svého přes hodinu a půl trvajícího proslovu vyjádřil připomínky k několika rekonstrukcím, které proběbly už od roku 1998. „Je zarážející, že správce lávky nikdy od roku 1984 neinformovali projektanta o stavu konstrukce.“ Dále Stráský uvedl, že ke zřícení trojské lávky ji odsoudila oprava v roce 2012. „Domnívám se, že kdyby mě správce lávky v minulosti přizval k rekonstrukcím, nikdy by k pádu nedošlo. Lávka, kterou jsem před 40 lety vyprojektoval, není ta, která se v roce 2017 zřítila,“ ohradil se. 

11:43
15. 9. 2020

Stráský hovoří zdlouhavě, jako by vedl přednášku na vysoké škole. Soudce na něj apeloval, aby se vyjadřoval stručně. Projektant opáčil, že považuje za nutné se vyjádřit obsáhle. „Na konci kariéry zjišťuju, že vše, co jsem dělal, je špatně. Nezlobte se, já se k tomu musím vyjádřit,“ řekl.

11:42
15. 9. 2020

„Z registru smluv jsme zjistili, že Technická správa komunikací si objednala za 2,7 milionu od ČVUT přepočet lávky,“ uvedl Stráský a požádal, aby ti, kteří výpočty dělali, napsali zhodnocení toho, co zjistili.

11:30
15. 9. 2020

Už v roce 2017 podle svých slov Stráský vyzýval k opravě konstrukce. Podle něj ji poškodila posypová sůl a neoborný nátěr. „Všichni jsme věděli, co nám ta sůl dělá, že nám ničí konstrukce a mosty. Takže jsem to tam jednoznačně napsal,“ uvedl s tím, že jemu samotnému posypová sůl zničila auto.

„Než se to dostalo k lidem, kteří o tom rozhodují, tak ta konstrukce spadla. Samozřejmě se zachránit dala, mohli jsme to opravit,“ podotkl vysokoškolský profesor. „Konstrukce se natřela, nemohla dýchat. Byla na ní sůl, díky tomu výztuž korodovala a zvětšovala se. (...) Kdyby se tam nepoužívala sůl, tak tady nejsme. To je naprosto jednoznačné,“ prohlásil.

11:21
15. 9. 2020

Stráský hovoří o autorském dozoru, který podle obžaloby nevykonával. „Projektant má sledovat soulad konstrukce s projektem, ale projektant nemá žádný pracovní vztah k tomu, kdo to provádí, za to zodpovídá stavbyvedoucí,“ uvedl na svou obhajobu.

11:03
15. 9. 2020

Jiří Stráský pokračuje ve výpovědi. „Jak už jsem řekl, konstrukce se pořádně ozkoušela, jezdila po ní nákladní auta, která vážila 20 tun. Tu konstrukci jsme rozvibrovali.“ Ukázal také obrázek z roku 1987, kde po lávce skáčou děti. Konstrukce se podle něj tehdy navrhovala tak, že musela vydržet 50letou vodu.

10:56
15. 9. 2020

„Já jako inženýr řeknu jednu věc. S tím, co řekl státní zástupce, nemohu souhlasit. Žaloba není založena na faktech,“ začal svou obhajobu Jiří Stráský. Státní zástupce do materiálů, které projektant přinesl, nahlíží. „Je mi nesmírně líto utrpení lidí, kteří byli poškozeni. Já mám svědomí čisté,“ dodal Stráský.

10:45
15. 9. 2020

Nyní soudce předvolal projektanta Jiřího Stráského. Ten si připravil prezentaci a chtěl ji pustit na televizi, to mu však soudce zamítl. „Smyslem vašeho výslechu je, abyste situaci popsal vlastními slovy,“ uvedl. „Obrázek řekne víc než dlouhý text,“ kontroval projektant.

10:41
15. 9. 2020

Připomeňte si, jak pád trojské lávky popisovali v roce 2017 svědci: 

Rána jako prásknutí dveřmi! Trojská lávka podle svědků musela spadnout rychle a najednou

10:35
15. 9. 2020

Obhájce Jiřího Stráského se Semeckého ptal, zda byla při opravě v roce 2012 na lávku přidána cementová vrstva ve výšce 3 cm uprostřed a 2 cm směrem ke kraji. „To už si nevybavuji, nicméně tak zněl projekt a ten byl zpracovaný odbornou firmou,“ odpověděl. Obhájce se dále zeptal, zda došlo v roce 2012 k odstranění části betonové konstrukce, zda došlo ke změně vlastností lávky. „Nemělo by to mít vliv na stabilitu,“ uvedl obžalovaný.

10:25
15. 9. 2020

Podle Semeckého byla už v roce 1985 vypsána reklamace na trhliny, které vznikly na lávce a byly jednou z příčin zatékání do konstrukce. 

10:05
15. 9. 2020

Věděl jste o tom, že se zákaz solení nedodržoval? tázal se obžalovaného Semeckého státní zástupce Vavrečka. „To mi známo nebylo,“ odpověděl Semecký.

9:58
15. 9. 2020

„Nejsem si vědom nedbalosti ve své činnosti, dokud jsem byl ve funkci vedoucího oddělení,“ uvedl na závěr úvodní řeči Semecký.

9:50
15. 9. 2020

„V roce 2016 byla z mé strany opakovaná výzva na příslušný úsek TSK, který měl zajistit a zahájit přípravu výměny lávky za novou, a to do do dvou let od této urgence,“ uvedl Semecký. Nařídit uzavření lávky podle něj nebylo v jeho pravomoci. „Pokud bych měl v ruce něco, co naznačuje, že je ji potřeba uzavřít, bylo mou povinností vyzvat příslušný orgán státní správy, aby lávku uzavřel nebo učinil příslušná opatření,“ řekl. Dodal, že žádné takové indicie však neměl.

Ohradil se taky proti tvrzení obžaloby, že nezajistil, aby při údržbě lávky nebyla používána posypová sůl, ačkoli to zakazovala stavební dokumentace. „Už v roce 1985 byl vydán striktní zákaz k užívání solí. Údržbové firmy mohly používat jen písek nebo drobný štěrk. Nebylo v gesci pracovníků TSK provádět kontrolu realizace těchto opatření,“ řekl. 

9:46
15. 9. 2020

Soudce vznesl dotaz, kdy byl odhad životnosti lávky na pět let. „Už v roce 2011,“ odpovídá Semecký.

9:45
15. 9. 2020

První se ke slovu dostal obžalovaný exšéf oddělení mostů Antonín Semecký. „Po dobu mé funkce byla provedená na lávce řada hlavních prohlídek. Je to kontrola objektu, kde oprávněná osoba vizuálním způsobem zjištuje závady a doporučuje správci kroky, které má realizovat,“ řekl. V zatěžovacích zkouškách podle něj nebyly zjištěny výrazné odchylky od projektovaného stavu.

9:40
15. 9. 2020

Při pádu trojské lávky 2. prosince 2017 se zranili celkem čtyři lidé. Jeden z nich požaduje náhradu nemajetkové újmy ve výši 96 tisíc korun, další 110 tisíc. Všeobecná zdravotní pojišťovna žádá úhradu škody ve výši  2 239 000 korun. Praha požaduje náhradu škody přes 8,2 milionu korun.

9:36
15. 9. 2020

Bývalý šéf oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký podle obžaloby o špatném stavu lávky věděl. „Na základě výsledků zkoušek a posudků mu bylo známo, že lávka je v havarijním stavu,“ stojí v obžalobě. Semecký dle ní také nenechal posoudit zatížitelnost, i když to pro lávky ve špatném až havarijním stavu předepisují normy. „Obviněná osoba neinicializovala nutné a vhodné opravy či údržbu lávky, ani neprovedla taková opatření, která by omezila přístup chodců.“

9:31
15. 9. 2020

Projektant Jiří Stráský podle obžaloby při vypracování projektu provedl nedostatečné výpočty týkající se zatížení mostu. „Nezapočítal ve statickém výpočtu vedlejší vlivy jako zatížení větrem a teplotou,“ uvedl státní zástupce Šimon Vavrečka s tím, že muž také řádně nevykonával autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací a nedostatečné ochraně nosné konstrukce lávky před korozí.

Stráský podle obžaloby navíc uvedl v technické správě, že vlastní konstrukce údržbu nepotřebuje, ačkoliv technická norma stanovuje, že se u těchto staveb musí provádět stálá kontrola i opravy injektáže. 

9:20
15. 9. 2020

Líčení začalo čtením obžaloby. Ta oba muže viní z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, který spáchali tím, že zanedbali povinnosti vyplývající z jejich zaměstnání.

Státní zástupce Šimon Vavrečka u Obvodního soudu pro Prahu 7 vyjmenoval také řadu zranění, která nehoda způsobila třem mužům narozeným v letech 1957, 1974 a 1983 a ženě s ročníkem narození 1954. Nejhůře ze všech dopadla právě žena, kterou záchranáři převezli do nemocnice s krvácením do mozku a břicha, s trhlinami střev, zlomeninami čelisti, očnice, nosu, pánve, lopatky a stehenní kosti. Muži měli polámané kosti nebo obratle.

 

 
8:35
15. 9. 2020

Dobrý den, vážení čtenáři,

vítáme vás u online přenosu ze soudu kvůli pádu trojské lávky. Na lavici obžalovaných usednou podle dřívějších zjištění dva muži - projektant lávky a uznávaný mostař Jiří Stráský a bývalý šéf oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký. Veškeré dění v soudní síni vám zprostředkujeme online, začínáme v 9:00.

Fotogalerie
116 fotografií