Galerie chápe výstavu jako svůj příspěvek k environmentálnímu uvažování. „Výraz environmentální uvažování není vědní disciplínou, jako je například ekologie, ale spíše soubor otázek, na něž nelze jednoznačně odpovědět, ale které je podstatné si připomínat při každodenním počínání,“ uvedl kurátor výstavy David Korecký. Zmíněný pojem podle něj vyjadřuje postoj, při kterém se kladou otázky po vztahu a rovnováze mezi přírodními a umělými či kulturními entitami.

„Lze ho naplno vnímat jako celostní myšlení, zjitřenou citlivost ke světu, který nás obklopuje. Právě proto bylo environmentální uvažování zvoleno za téma výstavy, spíše než klimatická krize či krize identity obyvatel západního světa, byť jsou si tato témata velmi blízká,“ doplnil.

Díla Johna Cage

Výstavu uvádějí práce amerického umělce Johna Cage představující kresby z jeho cyklu Ryoanji (1983 až 1985), včetně části partitury stejnojmenné sklady, kterou na jejich základě zkomponoval. Korecký připomněl, že výstava se věnuje hlavně současnému umění, přesto do ni zařadil Cageovo dílo, neboť podle něj pro umělce již před desítkami let byla v tvorbě důležitá synergie všech vjemů a podnětů, které ho obklopovaly. Zážitek ze zenové zahrádky ho vedl ke vzniku kreseb podle nalezených oblázků, na základě kreseb pak vytvořil partituru hudební skladby. Ve výstavě ji několikrát zahrají členové České filharmonie.

Belgický umělec Rinus van de Velde na výzvu reagoval vytvořením série nových kreseb, kterou z Antverp do Prahy přemístil na kole jeho kolega. Korecký řekl, že galerii se podařilo díla i na tuto cestu pojistit.

Autorské duo unconductive trash, které vytvořili Michal Pěchouček a Rudi Koval, ve své malířské instalaci Burning Daylight obarvili denní světlo pronikající stropem do výstavního sálu. "Říká se tomu zlatá hodinka a používají to filmaři, když chtějí navodit atmosféru západu slunce," řekl Pěchouček. V sále s jejich obrazy je díky zabarvené fólii nad prosklenou střechou teplejší světlo než v dalších sálech. Všude je příjemný chládek, neboť budova využívá starý systém chlazení vodou z Vltavy.

Přímo v galerii vznikl abstraktní obraz Overview české umělkyně Patricie Fexové odkazující k emoci, kterou poprvé popsali astronauti při pohledu na Zemi z odstupu - podobnou empatii, sounáležitosti a nutkání k péči na základě prožitku křehkosti něčeho, co člověka přesahuje.

Fotogalerie
3 fotografie