Kromě namátkových kontrol hygienici každý měsíc do provozoven přicházejí na základě podnětů a kvůli nahlášení zdravotních obtíží po požití pokrmu. Pracovníci pražské hygieny uskutečnili 133 kontrol na udání a 70 kvůli zdravotním problémům, z nichž ve 26 případech se hlášení ukázalo jako oprávněné. Nejvíce kontrol na základě obdrženého hlášení bylo v červnu, kdy hygienici provedli 44 kontrol na základě obdrženého podnětu a 16 kontrol kvůli zdravotním problémům po požití pokrmu. Celkem bylo od ledna do července vykonáno 1 101 kontrol.

Hygienici v pražských restauracích, jídelnách, stáncích s občerstvením a dalších stravovacích provozech nejčastěji odhalili nedostatečné nebo chybné označení pokrmů a výrobků. Ve více než 60 případech se nedostatky týkaly nedodržení předpisů v příjmu a skladování potravin a surovin, nedostatečné hygieny provozu a ochrany potravin a pokrmů před kontaminací při manipulaci.V dubnu se v provozovnách stravovacích služeb kontrolovalo zejména dodržování mimořádných opatření nařízených ministerstvem zdravotnictví. Takových kontrol bylo 223. V dalších měsících hygienici kvůli hlášení o nedodržování vydaných mimořádných opatření ve stravovacím zařízení zkontrolovali 39 míst.
Fotogalerie
5 fotografií