Starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS) ze shora uvedených důvodů napsal dopis adresovaný vedení městské policii i primátorovi hlavního města. Upozorňuje, že na vedení městské části se obrací znepokojení občané, sám s tím však nemůže nic dělat. „Zvyšuje se počet stížností na bezpečnostní situaci ve výše uvedených lokalitách. Jde především o distribuci drog, konzumaci alkoholu a na ni napojené agresivní živly,“ píše v dopise.

Uvítal by posílení hlídek městské policie v okolí zastávek metra. Městská část se situaci v těchto místech snaží řešit již osm let. Zmíněná mobilní služebna vznikla již za dřívějšího vedení i jako jakási prevence. Jednalo se o automobil, který městská policie využívala jako pojízdnou kancelář, která parkovala například u výstupů z metra, což fungovalo jako prevence i proto, že tam strážníci mohli být do pozdních nočních hodin. 

Nejsou finance

Dodávka patří Praze 8. Z ulic ovšem zmizela, aby se vrátila do své „civilní“ podoby. Vedení městské části se domnívá, že strážníci již o automobil ztratili zájem.

Městská policie na to odpověděla, že vůz z ulic nezmizel proto, že by nebyla vůle jej nadále využívat, ale kvůli nutné opravě. „Následně ale bylo městské policii sděleno, že na tyto opravy nejsou ze strany městské části finance,“ uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Strážníci budou

Doplnila také, že všechno se řešilo zatím pouze na úrovni obvodního vedení Městské policie. To je o využití či případném vrácení vozidla do ulic ochotné jednat. „Obvodní ředitelství pro Prahu 8 je schopno lokality v okolí stanic metra pokrýt pěšími hlídkami a jejich činnost v ulicích tak daleko lépe a efektivněji organizovat dle aktuální potřeby,“ ujistila občany Prahy 8 i zbylé Pražany, kteří po daných místech cestují. 

Starosta Gros k tomu nicméně dodává, že by si i tak představoval práci strážníků trochu jinou, než je tomu nyní. Místo toho, aby rozdávali například pokuty za parkování, by se měli věnovat spíše práci v ulicích. „Rád bych připomněl, že městská policie původně vznikla kvůli dohledu nad dodržováním veřejného pořádku,“ dodal v dopise. 

Fotogalerie
14 fotografií