Jako lavina se začalo šířit video, které v neděli 5. dubna zveřejnila na facebooku 19letá Tereza S. Je na něm vidět, jak jí strážník uštědří facku, načež dívka padá k zemi. Z jejího popisu vyplývá, že s kamarády 2. dubna večer porušili zákaz shlukování a vydali se k rybníku v Řepích, načež je přijeli napomenout strážníci. Jeden z nich ji pak uhodil, podle dívky facce nepředcházela z její strany žádná agrese.

Byl jím strážník Jiří Laštovka (50), který u městské policie pracoval 25 let a jenž před několika lety z rukou jejího ředitele Eduarda Šustera převzal medaili Za záchranu života. Podle něj strážník 2. dubna porušil řadu vnitřních předpisů i zákon o obecní policii. „Nenahlásil jakékoliv použití donucovacích prostředků. Nesepsal žádný úřední záznam o události ani o použití donucovacích prostředků, oprávněnost jejich použití tak nemohla být řádně vyhodnocena,“ uvedl Šuster ve svém prohlášení s tím, že tak nebylo možné porovnat videozáznam s úřední dokumentací – ta totiž neexistovala.

„Kdyby mě takhle někdo provokoval, řekl mi to samé, co ona mně, a v téhle situaci, kdy člověk neví, co od koho kde chytí, tak bych to udělal znovu,“ bránil se po zveřejnění videa Laštovka pro server Aktuálně.cz. Zároveň uvedl, že ženu neuhodil do tváře, ale do ramene a že ho předtím dívka provokovala a urážela se sexuálním podtextem.

Šuster nicméně upozorňuje, že strážník žádné protiprávní jednání osob nenahlásil správním orgánům. „Operačnímu středisku pouze sdělil, jako výsledek prověření oznámení spočívajícího v porušení mimořádných opatření, že věc vyřešil na místě ,vysvětlením‘, což zásadně nekoresponduje s jeho následnou obhajobou údajné agresivity a závažnosti protiprávního jednání osob na místě,“ dodal Šuster.

Podle něj je strážníkova vina neoddiskutovatelná. „Na záznamu je zcela zřetelně vidět, jak strážník Laštovka svojí levou rukou udeřil ženu do oblasti hlavy tak, že spadla na zem. Ženu, která jej nijak fyzicky neatakuje ani neohrožuje a má ruce podél těla. Následně jí ještě vyhrožuje dalším fyzickým násilím,“ uvedl ředitel městské policie, proč se městská policie za strážníkovo chování omluvila hned po zhlédnutí záznamu a nepočkala na výsledky šetření inspekce. Takový postup odsoudila odborová organizace Unie bezpečnostních složek, která se za strážníka postavila, za jeho navrácení do služby vznikla také petice.

Nebylo to poprvé

Úřední záznam z události prý strážník nakonec předložil, avšak až s datem 6. dubna. Ten den také sám požádal o rozvázání pracovního poměru dohodou. „Jeho žádosti jsme vyhověli. Nikdo jej k podání žádosti o rozvázání pracovního poměru nenutil, jednalo se o jeho rozhodnutí,“ upřesnil Šuster.

„Městská policie Praha nikdy nezpochybňovala strážníkovu 25letou práci pro hlavní město Prahu a organizaci ani fakt, že byl zcela po právu oceněn medailí Za záchranu lidského života. Na druhou stranu je nutné také zmínit, že vůči němu bylo opakovaně přijato pracovněprávní opatření kvůli neadekvátnímu jednání vůči veřejnosti,“ uvedl na závěr Šuster.

Celý incident byl postoupen orgánům činným v trestním řízení, porušení mimořádných opatření, jež vydalo ministerstvo zdravotnictví, bylo oznámeno správnímu orgánu. 

Fotogalerie
17 fotografií