Oproti minulým letům a po zkušenostech s opatřeními proti šíření koronaviru lze letos řadu míst navštívit virtuálně díky streamování některých programů, přímému vysílání TV Noe a novým 3D vizualizacím. 

Pořadatelé ještě před vypuknutím pandemie počítali s termínem 5. června, nakonec jej v závislosti na rozvolňování opatření vlády posunuli jen o týden. Přesto pandemie i tak organizaci letošní Noci kostelů poznamenala, lidé by třeba měli používat dezinfekci, která bude k dispozici u vchodu do každého zapojeného kostela či sboru. Programy se vzhledem k mimořádné situaci stále aktualizují na webu www.nockostelu.cz.

Pražské arcibiskupství zve třeba do katedrály svatého Víta na houslový koncert Jaroslava Svěceného, do kostela svatého Petra Na Poříčí, kde bude výstava historických mešních rouch, křižovnického hábitu a historických bohoslužebných knih nebo do břevnovské baziliky svaté Markéty na pořad Varhaník se asi zbláznil!, který nabídne varhanní hudbu v neobvyklém pojetí. Na Svaté Hoře u Příbrami plánují v bazilice Nanebevzetí Panny Marie mariánské nešpory s gregoriánskými zpěvy a v kostele svatého Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici u Prahy se po osmi letech poprvé rozezní nově zrestaurovaný zvon svatý Jiří.

Virtuální prohlídka

Zájemci, kteří se rozhodnou strávit letošní Noc kostelů raději ještě doma, se budou moci virtuálně projít například kostelem svatého Jana Nepomuckého na Skalce na pražském Karlově náměstí, vykopávkami chrámu svatého Vavřince či bazilikou svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Televize Noe odvysílá 12. června od 19:00 živý program z kostelů všech osmi diecézí.

Noc kostelů je i pro nejširší veřejnost příležitostí poznat kulturní hodnotu kostelů, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Lidé se mohou podívat do sakristií, klášterních zahrad, zvonic a krypt, vystoupat do věží nebo si zkusit zahrát na varhany.

V Česku se první Noc kostelů uskutečnila v roce 2009. Inspirací jí byla Vídeň, kde se akce koná od roku 2005. Akce vznikla náhodou, když o rok dříve nechal kostelník jednoho z vídeňských chrámů při úklidu otevřené dveře. Kolemjdoucí potom se zájmem do kostela vstupovali. Noc kostelů se koná také na Slovensku, v Estonsku a v roce 2016 se k ní připojilo Švýcarsko.

Fotogalerie
34 fotografií