Hlavním smyslem ACP bude prevence takzvaného rizika sekundární traumatizace občanů a snížení zdravotních dopadů na zúčastněné osoby. Dále bude podporovat a usnadňovat procesy při řešení mimořádné události a podpoří spolupráci mezi záchranáři. Předejít má také vzniku paniky, šíření fám, agresivním projevům, sebevražednému jednání či vzniku posttraumatické stresové poruchy.

Ve svém důsledku včasné zřízení ACP vede k redukci nákladů na záchranné a likvidační práce, posiluje odolnost, redukuje negativní dopady na zdraví populace a v neposlední řadě má také rozměr etický,“ píše se v dokumentu.

Centrum je nutné zřídit co nejblíže k mimořádné události. Jako nejvhodnější se podle dokumentu jeví pobočky městské knihovny. Disponují dostatečným počtem oddělených místností, sociálním zařízením a jsou dobře dopravně dostupné. „Objekt knihovny a její vybrané pobočky splňují jak prostorové nároky na provoz ACP, tak možnost nepřetržitého provozu a především jsou již vybaveny na požadované technické úrovni,“ píše se v materiálu.

Tři stupně podle závažnosti

Fungování centra bude rozděleno do tří stupňů podle závažnosti dané události. A to od prvního stupně, kdy bude provoz v pobočce knihovny omezen na několik hodin, až po třetí, kdy bude celá uzavřena v rámci týdnů. Stejně tak bude odstupňován potřebný počet personálu.

Centrum bude řízené magistrátem. „Počítáme, že budou proškolování jak zaměstnanci poboček knihovny, tak integrovaného záchranného systému a především naši zaměstnanci, krizaři, kteří sedí na magistrátu v operačním středisku. To jsou přesně ti lidé, kteří by tomu dávali metodiku a podporu,“ řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Ten rovněž řekl, že při současné pandemií covid-19 s ním nepočítá.

ACP bude zřizováno postupně, přesné datum v dokumentu není. Město musí například připravit návrh změny zřizovací listiny městské knihovny, která musí podepsat dohodu s hasiči. Rovněž bude třeba vyškolit personál, který bude v ACP pracovat.

Fotogalerie
5 fotografií