Území Sedlce se rozkládá na severu Prahy a levém břehu Vltavy. Vzhledem k tomu, že Sedlec zasahuje do tří různých městských částí (Praha 6, Praha-Suchdol a Praha-Lysolaje), je velmi složité projednat jakékoliv změny tak, aby s nimi souhlasili všichni.

Změny územního plánu

Zejména v oblasti Nový Sedlec je navrženo hned několik změn územního plánu, které se navzájem překrývají a nejsou zkoordinované. Střetávají se zde zájmy vlastníků pozemků - státu, města, městských částí, soukromých právnických a fyzických osob, s potřebou tramvajového spojení Dejvic se Suchdolem. Tato situace vyústila v to, že se změny aktivně neřeší a takzvaně „spí“. Z tohoto důvodu Praha převzala inciativu nad dalším postupem:

Díky inventuře změn územního plánu umíme požadavek vyřídit mnohem rychleji než dříve. Konkrétně v případě Nového Sedlce ušetříme minimálně 1,5 roku. To je velká úspora nejen peněz z veřejných prostředků, ale i úspora času, kterou využijeme na přípravu podrobné studie,“ vysvětluje první náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP09).

Nová tramvajová trať

„Nedílnou součástí tohoto území bude v budoucnu významná tramvajová trať z Podbaby do Suchdola, která mimo této čtvrti a především Zemědělské univerzity obslouží právě území Nového Sedlce,“ řekl náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha Sobě). „Navíc se na tomto okraji plánuje další P+R parkoviště, pro které je tramvajové spojení klíčové. V budoucnu se také plánuje tramvajové spojení na Strahov, které by na novou linku do Sedlce mělo navazovat,“ doplnil Scheinherr.

Studie na dvě části

Urbanistická studie bude obsahovat dvě části. „Její první část se bude zabývat koordinací záměrů a rozvoje širšího území Sedlce, včetně oblasti mrazíren a cihelny. Druhá část, kterou jsme IPR zadali, se bude podrobně věnovat plánované lokalitě Nového Sedlce a jejímu urbanismu a regulaci,“ upřesňuje architekt Filip Foglar z Hlaváčkova týmu.

„Jsem rád, že se nám daří inovovat městské plánování. Rychlejší projednání změn územního plánu znamená větší flexibilitu a možnost reagovat na potřeby města efektivněji,“ říká k tomu ředitel IPR Ondřej Boháč a dodává: „Oblast Nový Sedlec si změnu již dlouho dobu zaslouží. Věřím, že už nedojde k žádnému velkému zdržení a změna proběhne hladce,“ uzavřel.