V září 2018 vstoupila do zkušebního provozu nová vodní linka ÚČOV, která má lepší technologie než stará. Obě linky fungují paralelně. „Stávající vodní linka bude po rekonstrukci z hlediska technologických procesů na stejné úrovni jako nová vodní linka," uvedla tajemnice PVS Hana Kletečková.

Protáhne se to?

Příprava projektu by měla zabrat devět měsíců a původní harmonogram počítal s tím, že stavební povolení k rekonstrukci firma získá v polovině příštího roku a poté se začne stavět. „Současný mimořádný stav ovlivňuje nepříznivě i činnost projektových a inženýrských organizací a může způsobit prodloužení těchto termínů o dva až tři měsíce," dodala Kletečková.

Nová vodní linka vyšla město na 6,1 miliardy korun a do příštího roku funguje ve zkušebním provozu. Kromě stavby nové a rekonstrukce staré linky je součástí projektu úprav ÚČOV oprava nakládání s kaly, které při čištění vznikají. Ta by měla začít po roce 2024. Městu se nepodařilo na akci získat peníze z EU a celou ji tak hradí ze svého rozpočtu a z poplatků za vodné a stočné.

Čistírna vod na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, čímž se navýšila její kapacita.

Fotogalerie
15 fotografií