V listopadu vystrašila obyvatele bohnického sídliště aktivita v oblasti parku Drahaň - Troja, v té době vjížděla do chráněného území těžká technika. Na první pohled působila situace tak, že na tamějších svazích, které jsou součástí přísně chráněného území Natura 2000, započaly stavební práce. Žádné paneláky, ani domy tady však ani jeden z majitelů postavit neplánuje.

Na pozemku 625/1, který vlastní Karel Němeček, podnikatel a místopředsedova TOP 09 v Troji, proběhl odvoz suti a na pozemku Bendovka s.r.o. 633/1 odvoz dřevin a křovin. „Na místě byl i stavební úřad Prahy 8. Dále provede kontrolu během pár dní po nahlášení ukončení údržbových prací. Stavební práce zde žádné neprobíhaly," sdělil pro Blesk.cz majitel jednoho z pozemků Karel Němeček, jenž byl v Praze 8 do loňska zastupitelem.

Majitelé se navíc odvolávají na plán péče pro tuto lokalitu vydaným magistrátem, který jim hraje do karet. V něm je předepsáno udržovat bezlesí, tedy původní stepní porosty. 

Ovocný sad a vinice

Na pozemku Němečka má vzniknout ovocný sad, který zde byl před válkou, a na druhém pozemku plánuje Bendovka, s.r.o obnovit vinici s viničním domem.  „K tomu budou vedena další správní řízení. Veřejnost se nemusí obávat, že jde nebo půjde o nelegální činnost," řekl pro Blesk.cz Němeček. Všechny dosavadní práce povolil odbor životního prostředí MČ Prahy 8.

„Tato oblast byla vymezena pro ochranu stanovišť, která jsou ohrožena šířením nepůvodních druhů a zarůstáním dřevinami," vysvětluje tiskový mluvčí Prahy 8 Martin Šálek, proč nebyl odbor životního prostředí proti. „Podklad pro rozhodnutí o kácení s kladným výrokem tvoří posouzení příslušného orgánu odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) v souladu s ustavením § 45 odst. zákona o ochraně přírody se závěrem: ‚výše uvedený záměr odstranění vegetačního krytu nebude mít vliv na EVL CZ110154-Kaňon Vltavy u Sedlce′.“ Dohled nad probíhající stavební činností na pozemku č. 625/1 k. ú. Bohnice je v kompetenci odboru územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8.

Co na to magistrát?

Pražský magistrát byl již v roce 2015 obeznámen s probíhající stavební činností na dotčeném území, se kterou tehdy nesouhlasil. „Na základě dané informace vydal odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy předběžné opatření o omezení a zákazu škodlivé činnosti, z něhož vyplývala povinnost okamžitě zastavit veškeré práce, ke kterým nebyl vydán souhlas příslušným orgánem ochrany přírody (terénní úpravy, manipulace se stavebním materiálem, kácení dřevin, umisťování či obnovování staveb a objektů včetně oplocení atd.) Toto předběžné opatření zůstává i nadále v platnosti," řekl mluvčí magistrátu Vít Hoffman. Dle informací magistrátu bude prováděná činnost důkladně prověřena Českou inspekcí životního prostředí, přičemž Magistrát hlavního města Prahy je dle mluvčího v tomto ohledu připraven poskytovat inspekci veškerou potřebnou součinnost.

Fotogalerie
9 fotografií