Již bývalý náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) založil pracovní skupinu, která řešila Radlickou radiálu. V tuto chvíli má stavba schválenou studii posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Podle současného náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) by mělo být do roku, či roku a půl vyřízeno i územní řízení a poté by se mohlo začít řešit stavební povolení.

Aby se však celý proces nezpomalil náročným vyřizováním všech připomínek, chce oba procesy dělat zaráz: „My se pokusíme prověřit všechny podněty a budeme chtít, aby územní řízení bylo co nejrychleji dokončeno a paralelně s tím budeme provádět různé urbanistické studie a studie proveditelnosti na připomínky, které byly vznesené,“ prozradil Scheinherr.

Jedním z možných řešení k výtkám je propojení dvou tunelů mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi. Tím by se podle náměstka snížila hluková a emisní zátěž, zároveň by v místě mohla vzniknout nová tramvajová trať. Další studie by měla řešit napojení radlické radiály na Zlíchově. Dále by se chtěl Scheinherr zaměřit i na křižovatky, které by se mohly přestavět a zkapacitnět: „Podobně budeme postupovat u mimoúrovňových křížovatek stanic metra Jinonice, Radlická, Nové Butovice. Podle původních návrhů to byly takové krátery ve městě, my chceme křižovatky přestavět, tak aby plnily dopravní funkci, město nerozdělovaly a zároveň umožnily kvalitní výstavbu v okolí,“ uvádí Scheinherr příklady, čeho by se mohly týkat budoucí studie k připomínkám.