Pražské služby ve čtvrtek představily výsledky svého šetření. Dojde k zesílení provozu i výměně nádob kontejnerů na tříděný odpad za větší. Už nyní přitom na některá místa jezdí popeláři sedmkrát v týdnu. „Je to složité, někdo si hořekuje nad malým počtem svozů odpadu, někdo nad vysokým počtem popelářských aut v ulicích,“ sdělil mluvčí Pražských služeb Mgr. Radim Mana.

Kdy a v jakých částech dojde k navýšení svozů, to ještě není známo. „Četnosti svozů stanovují Odbory životního prostředí MČ v kooperaci s MHMP, ty určují svozovým společnostem, jak svoz vykonávat, či určují počet a velikost nádob. Ovšem i z naší strany průběžně probíhají a budou probíhat jednání o možnostech úpravy četnosti nebo velikosti nádoby,“ vysvětloval Mana, že se týká o plánované změny napříč celou metropolí.  

Detektivka v Dejvicích

Pražské služby najaly v říjnu brigádníky, kteří si hráli na detektivy. Po dobu čtyř týdnů sledovali kontejnery tříděného odpadu v Dejvicích. „Výběr místa byl volen na základě hustší zástavby s velkým množstvím soukromých provozoven, jako jsou kavárny či večerky, a zároveň je zde vysoký podíl žijících občanů,“ sdělil mluvčí Mana. Cílem analýzy bylo zjistit, zdali dochází k nárazovému přeplnění kontejneru.

A opravdu tomu tak je. Ukázalo se, že mezi desátou ranní a čtvrtou odpolední hodinou došlo k nárazovějšímu naplnění, za kterým nestáli místní rezidenti, ale okolní živnostníci a podniky, které to mají legislativně zakázané. „Legislativa živnostníkům, podnikatelům i majitelům provozoven ukládá povinnost řádně nakládat s odpady a mít vlastní nádoby na všechny druhy produkovaného odpadu,“ dodává Mana.

V rámci čtyřtýdenního průzkumu brigádníci analyzovali nejen možné znežívání kontejnerů, kdy došlo k zaplnění o více než čtvrtinu kapacity, ale také se zkoumal druh vyhozeného smetí. Nejčastěji se přitom v papíru objevoval kancelářský odpad a kartonové krabice, v plastu zase bublinkové fólie

Pražané loni vytřídili 17 396 tun skla a 23 601 tun papíru. Dále se v hlavním městě vytřídilo 14 689 tun plastů, 1000 tun nápojových kartonů a bezmála 262 tun kovových obalů.

Fotogalerie
17 fotografií