Kdo ovlivňuje, jaké nádoby na tříděný odpad se objevují v té které pražské ulici? Vše vzniká na ose obyvatelé – městské části – magistrát – svozové společnosti. Lidé podají podnět na příslušný místní úřad, který problematiku projedná s magistrátem. Hlavní pražský úřad všechna tato stanoviště zajišťuje ze svého rozpočtu. Následně na pokyn popeláři nádobu na separaci do lokality umístí.

Je však potřeba počítat s tím, že daná žádost není automaticky schválena. Jak Blesku potvrdil tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman, jednotlivé městské části posuzují konkrétní umístění například i vzhledem k tomu, zdali by instalace nádob nepřekážela bezproblémovému průjezdu složkám integrovaného záchranného systému.

Trendem jsou nádoby uvnitř

Pokud v ulici nevidíte nádoby na tříděný odpad, nemusí to okamžitě znamenat, že tam doopravdy k dispozici nejsou. Není přitom v tomto případě řeč o podzemních kontejnerech, které se po Praze také postupně rozšiřují, ale o takzvaných „domovních stanovištích“.

„Pokud městská část požádá o umístění dalšího stanoviště, nebráníme rozšiřování jejich počtu. Spíše však poroste počet domovních stanovišť, která jsou pro rozpočet města méně náročná oproti venkovním stanovištím. Zřízením domovních stanovišť se zlepšuje kvalita sbírané komodity a kontejnery jsou blíže jejich uživatelům,“ vysvětlil Vít Hofman. Podle něj je také výhodou větší zabezpečení takových nádob, které se nestávají tak často terčem útoků vandalů.

„Pokud nám přijde takový pokyn, samozřejmě rádi kontejner umístíme a budeme odpad svážet, jak bude určeno. Jednotlivá stanoviště pak mohou být unikátní v tom, jak daný veřejný prostor vypadá, kolik je zde volného místa a podobně,“ uvedl za Pražské služby tiskový mluvčí Radim Mana.

Zřejmě největší „hlad“ po umísťování nových nádob na separovaný odpad je v současnosti z hlediska teprve se rozšiřujících šedých kontejnerů na kovy, kam patří zejména nápojové plechovky. Také v jejich případě platí stejný proces žádání. Podle Many je v současnosti také evidentní, že Pražané kovy třídí s rapidním nárůstem. Za prvních sedm měsíců tohoto roku do šedých nádob umístili celkem 237 tun kovových obalů, což je téměř stejně jako za celý loňský rok. Prognóza na letošek se odhaduje na celkových 450 tun vytříděných kovů.

„KSNKO“

Pokud chcete mít vše jasně a přehledně z hlediska umístění nádob na tříděný odpad dané, navštivte šikovnou interaktivní mapu na trochu krkolomném odkazu ksnko.praha.eu (komplexní systém nakládání s komunálním odpadem). Najdete tu všechny druhy popelnic. Po přepnutí do druhého režimu tu dokonce naleznete i všechna blížící se umístění velkoobjemových kontejnerů s přesným termínem.

Fotogalerie
6 fotografií