Pondělní setkání se neslo ve velmi třeskuté atmosféře, sešlo se zhruba 200 lidí, kteří si velmi urputně bránili oblíbený park. Zástupci Odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, radnice Prahy 1 a magistrátu zde vysvětlovali, jaké mají plány s 47hektarovými zahradami: „Postupně jednotlivé velké parky v Praze revitalizujeme. Před lety byla zrekonstruovaná Kinského zahrada, dokončujeme Stromovku, v plánu je Vítkov a teď bychom rádi zrekonstruovali Petřín,“ prozradil náměstek pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Podle náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (Spojené síly pro Prahu) by hlavní město nechalo objednat koncepční studii u Institutu plánování a rozvoje, který by společnou participací s občany a dalšími dotčenými orgány stanovil přijatelnou revitalizaci Petřínských zahrad. Místní se také obávají kácení, kdy ve schváleném územním řízení je ponechaná možnost vykácet 300 stromů. To ale náměstek Hlubuček slíbil, že se nestane: „Nechystáme žádné kácení stromů. Pokud budeme na Petříně kácet stromy, tak to bude z bezpečnostních důvodů,“ ubezpečil diskutující.
Vizualizace záchodů na Petříně.
Autor: Magistrát hlavního města Prahy

Výhled zůstane

Rozestavěné záchodky se zázemím pro zahradníky ve Velké strahovské zahradě nebudou. Záměr na revokaci usnesení chce náměstek Hlubuček předložit radě města: „S revokací počítáme, protože projekt rada schválila a byl i vybrán zhotovitel. Já navrhnu revokaci,“ prozradil davu. Jedním z míst, kam by se mohly přesunout, „je naproti Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského a vlastní ho Praha. Je aktuálně prázdný, není využívaný a toalety by mohly sloužit i pro návštěvníky nemocnice a dětského hřiště,“ uvedl již dříve předseda Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Co lidem vadí  

Praha 1 na setkání prezentovala také anketu s místními k Petřínu. Podle radního Petra Kučery (Zelení) z ní vyplynulo, že si obyvatelé nejvíce cení klidu, rozmanitosti a zároveň divokosti přírody, sadů a výhledů. „Ptali jsme se, co jim naopak vadí. Je to velké seskupování lidí, ať návštěvníků nebo turistů. Vadí provoz, jak automobilů, tak cyklistů, zásahy do zeleně, tak i stavební zásahy. Lidé často zmiňovali, že je Petřín zanedbaný. Jsou nespokojení s mobiliářem, stavem cest. Lidé také zmiňovali, že by tam chtěli víc vodovodních prvků, jako jsou pítka,“ shrnul výsledky radniční ankety.

Co by chtěli návštěvníci změnit, shrnul v nabitém sále s nadsázkou jeden z účastníků: „Chceme, aby se tam dalo chodit po cestičce, zůstali tam broučci a nechodilo tam tolik turistů,“ za což sklidil potlesk. Narážel totiž na to, že si většina účastníků debaty nepřeje větší zásahy do současné podoby parků. Ať je to připravovaná revitalizace barokní Lobkovické zahrady, která vešla do majetku Prahy v roce 2007. Nepřejí si ani zřízení nové restaurace, zlepšit některé cesty a chtějí v Lobkovické zahradě zachovat dětské hřiště.

Zároveň přítomní odborníci na straně veřejnosti varovali před přílišným kácením a změnou přírodního rázu, která by mohla mít za následek ohrožení vzácného roháče obecného, plcha velkého nebo strakapouda prostředního. Jejich ohrožení ale zástupci magistrátu odmítají s tím, že se Petřínské zahrady většinově nachází ve dvou ochranných pásmech.

Fotogalerie
23 fotografií