Díky přeložce se podaří odvést dopravu z centra města, což má zlepšit životní prostředí, snížit hluk a zvýšit bezpečnost provozu. „Rozsahem a finanční náročností jde o významnou dopravní stavbu, která patří k prioritám Středočeského kraje,“ řekl radní František Petrtýl (ANO).

Přeložka bude měřit téměř 2,5 kilometru, upraví se také více než 800 metrů současné silnice II/101. Součástí projektu je stavba šesti protihlukových stěn a tří mostů. Kraji pomůže s financováním stavby dotace v rámci IROP, která by měla pokrýt 85 procent nákladů.