Stavba nové plavební komory v centru Prahy by se měla realizovat u Dětského ostrova z opačné strany, než se v současnosti nachází komora stávající. Tou v tuto chvíli dle statistiky ročně propluje zhruba 28 tisíc plavidel, respektive místo eviduje takový počet jednotlivých proplavení.

Vedení Prahy společně s radnicemi Prahy 1 a Prahy 5 připravuje memorandum, v rámci kterého se uvádí, že navýšení lodní dopravy v předmětné lokalitě povede k dalšímu znečištění ovzduší, navýšení hluku a úbytku zeleně. Zmiňované tři strany chtějí využít všech zákonných prostředků k tomu, aby se na Vltavě nestavělo.

„Státní plavební správa dlouhodobě podporuje stavbu nové plavební komory na Smíchově, která je svými rozměry určená pro menší plavidla. Důvodem je usnadnění proplavování právě menších osobních lodí a malých rekreačních plavidel, pro které je nyní proplavení ve stávající plavební komoře nekomfortní. Vznikem nové plavební komory by došlo ke snížení doby čekání osobních lodí na proplavení a tím i zmenšení zátěže ovzduší emisemi z těchto plavidel,“ sdělila Blesku ředitelka plavební správy Klára Němcová. Tento názor se tak neztotožňuje s tím magistrátním, kde se naopak obávají vyšších emisí.

Nová plavební komora v centru Prahy by podle plavebního úřadu lodní dopravě prospěla.
Nová plavební komora v centru Prahy by podle plavebního úřadu lodní dopravě prospěla.
Autor: Daniel Vitouš

Kladný postoj plavební úřad dle Němcové deklaroval už roku 2016, kdy bylo podepsáno původní memorandum o vzájemné podpoře a spolupráci při řešení problematiky lodní dopravy. Tento dokument tehdy podepsalo také Povodí Vltavy a radnice Prahy 1, která však v průběhu léta toto memorandum za svou stranu odvolala.

Potíže vznikají u Karlova mostu

Právě na základě zmiňovaného memoranda roku 2016 mělo dojít ke všestranné podpoře vzniku nové plavební komory. Státní plavební správa kvůli přetíženosti stávající komory za tímto stanoviskem dál stojí. „V důsledku tohoto přetížení dochází ke zvyšování intenzity plavebního provozu především v úseku mezi Karlovým mostem a Staroměstským jezem,“ dodala Klára Němcová.

Zamítavé stanovisko vedení Prahy je v tuto chvíli stále platné. Na tento pátek 16. srpna chystá magistrát společně s Prahou 1 a Prahou 5 podepsání memoranda o nesouhlasu s vybudováním nové plavební komory.

Fotogalerie
19 fotografií