Pod Novoměstskou radnicí byl již od dopoledních hodin pořádný ruch. Lidé v historických kostýmech zde stavěli své stánky a skládali ručně vyrobené zboží. Praha si totiž připomíná významnou událost první pražské defenestrace, a městská část Praha 2 proto připravila bohatý celodenní program, který je rozdělený do oblasti pod Novoměstskou radnici a ve střední části Karlova náměstí. Doprovodný program začal ve 13:00.

„Lidé si tu mohou vyzkoušet ryžování zlata, psaní brkem a tuší. K vidění budou klasické řemesla, kejklíře, návštěvníci si mohou dále prohlédnout kožedělné výrobky a budou tu připravené hry pro děti. Odvážlivci se mohou připojit do výuky dobového tance pod dohledem instruktora,“ láká k návštěvě Kateřina Veselá, vedoucí oddělení kultury městské části Praha 2.

Zopakování defenestrace

Vrchol celého dne proběhl v šest hodin v podvečer, kdy se odehrála rekonstrukce vyhození konšelů z okna Novoměstské radnice. Podle Petra Schleise, spoluorganizátora a člena sdružení Plzeňský Lanfrýd, zde bylo přítomno asi 50 šermířů a místo původních 12 konšelů jich bylo vyhozeno 6: „Tolik kaskadérů nemáme a bylo by to nákladné. A musíme se sem také vejít,“ vysvětluje s úsměvem.

Video
délka: 04:12

600 let od první pražské defenestrace: Z okna Novoměstské radnice vyhodili 30. července 2019 šest konšelů-kaskadérů. ČTK

Konšelé byli svržení z okna, odkud je opravdu před šesti sty lety vyhodili. Budova radnice je sice pozdně gotická a renesanční přestavba, ale okenní otvory se příliš nezměnily. Dům je na základech stejný a okna zůstala ve výšce sedm metrů,“ říká Schleiss.

Protest proti králi

Červencová událost v roce 1419 byla vyvrcholením nevole mezi občany Prahy po upálení mistra Jana Husa v Kostnici. Prohusitští přívrženci upadli téhož roku v nemilost u krále Václava IV., který záměrně zvolil do vedení města protireformně laděné konšele. Ti zároveň pozatýkali nebo vyhnali mnoho aktivních přívrženců reformace, a tak 30. července vyrazil Prahou dav pod vedením kazatele Jana Želivského. Lidé nijak neničili město, nedrancovali, pouze vykradli zbrojnici a na konci své cesty vyhodili asi 12 konšelů z okna Novoměstské radnice.

Podle kroniky Vavřince z Březové první pražské defenestraci přihlížel i samotný Jan Žižka z Trocnova. Nepopírá to ani Petr Schleiss, který potvrzuje, že v té době byl zkušený válečník ve službách krále Václava IV. a pohyboval se v této lokalitě. Symbolické vystoupení proti králi Václavovi IV. bylo počátkem husitských válek, které trvaly až do roku 1434, kdy se uskutečnila bitva u Lipan, v níž Husité utrpěli konečnou porážku. O několik dnů po defenestraci, 16. srpna 1419, pak zemřel i samotný král Václav IV.
Fotogalerie
37 fotografií