První tzv. bourárnu odhalili veterinární inspektoři spolu s celníky a policií v únoru v pražském Bohdalci. Na místě zajistili skoro 1200 kilogramů hovězího masa bez dokladů a značení. Druhou pak v březnu ve Štěrboholích. Provozovatel dokázal prokázat původ masa, neměl ale povolení k provozu. O to sice před tím zažádal, ale ještě jej nedostal. Ve skladu bylo přes 2,5 tuny hovězího masa.

Semerád upozornil, že v první bourárně nemohla SVS vykonávat veterinární dozor, ve druhé pak bylo velké množství masa. „Do budoucna budeme sankcionovat mnohem více,“ dodal ředitel. Ani jedna z firem se podle něj proti pokutě zatím neodvolala.

Ředitel pak nemohl vyloučit, že se v ČR nenachází jiné nelegální provozy. Veterináři se ale podle něj snaží kontrolovat například výpadky nucených porážek ze schválených jatek, porovnávají pak seznamy hospodářství, která v minulosti na jatka maso dodávala a následně přestala. Zjišťují pak, zda nezačala maso dodávat právě na černý trh. Kontrolují také firmy, které nahlásily více než pět porážek mimo jatka.

Nelegální bourárny vyvolaly i mezinárodní ohlas. Informaci o jedné z nich využil v březnové argumentaci také polský ministr zemědělství Jan Krzyszof Ardanowski, podle kterého to, že se v ČR nacházejí nelegální sklady s masem, svědčí o tom, jak je český dozor „schopný“. České ministerstvo zemědělství tehdy zareagovalo replikou, že Ardanowski se snaží odvrátit pozornost od systémového problému se selháním veterinárního dozoru v Polsku. Tehdy se totiž řešila mimořádná veterinární opatření, která platila do konce března. Spustil je nález salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu nedostatečnému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy. Polsko mělo přijmout opatření, kterými by podobným incidentům předcházelo. ČR od plošného opatření upustilo po tlaku Evropské komise.