Výškové budovy, jejichž dominantou má být sedmdesátimetrová věž, zelené plochy, nová tramvajová trať i stanice metra pro novou trasu D. Takhle by „v kostce“ mohla vypadat moderní čtvrť místo areálu Nákladového nádraží Žižkov, které se rozprostírá na rozhraní městských částí Praha 3, Praha 9 a Praha 10. Největší část přitom náleží do Prahy 3, která také nynější podkladovou územní studii připomínkovala sedmi podmínkami.

Infrastruktura paralelně s výstavbou

„Nejčastější připomínka, kterou jsme evidovali z řad veřejnosti, se týká dopravní zátěže,“ uvedl při veřejném jednání ke změně územního plánu, jehož se zúčastnily zhruba tři desítky přihlížejících, předseda výboru pro územní rozvoj Prahy 3 Matěj Michalk Žaloudek (Zelení). „Byli bychom rádi, kdyby stavby vznikaly v závislosti na nezbytné úpravy v městské dopravě,“ sdělil dále předseda.

„Je nezbytné, aby v budoucnosti do areálu vedlo metro D. Zároveň je ale potřeba prodloužení Malešické ulice směrem k Jarovu, aby nebyla dopravně zatěžovaná Koněvova, Jana Želivského a vůbec celý Žižkov,“ dodal Žaloudek, podle kterého by k prodloužení této ulice mohlo dojít nejdříve za rok. Předpokládá se, že masa 15 tisíc obyvatel, kteří by ve čtvrti jednou měli bydlet, by mohla představovat výrazné dopravní zatížení celé městské části i přilehlých oblastí. Žaloudek také zmínil nezbytnost zřízení tramvajové trati na Václavském náměstí, která by dopravě na Žižkově ulehčila.

Potřeba škol a školek

Z dalších podmínek, které Žaloudek zmínil, je nutná výstavba minimálně dvou základních a čtyř mateřských škol. Kapacity školských zařízení v Praze 3 totiž přestávají dostačovat. Nezbytné je podle něho i zbudování minimálně jednoho zdravotnického zařízení. „Potřebovali bychom přesně vědět, kde v areálu by se mohly nacházet. Zároveň s developery a s magistrátem jednáme o tom, kdo by zafinancoval jejich stavbu,“ uvedl.

Podle urbanistky a projektantky Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) Jitky Jeřábkové se pro účely základní školy nabízí funkcionalistická budova nákladového nádraží. Ačkoliv o jejím budoucím využití není dosud rozhodnuto, Jeřábková prozradila, že právě škola by v ní mohla být vhodná - společně s kulturními institucemi a službami občanské vybavenosti. Prahu 3 nicméně tíží osud budovy nákladového nádraží z jiného hlediska.

Skrz, nebo okolo?

Návrh územního plánu totiž počítá se dvěma alternativami vedení nové tramvajové trati, která by vedla do čtvrti. Jedna je vedena skrz budovu, v rámci které by tak vznikla „díra“ o velikosti dvou nadzemních podlaží, druhá by budovu objížděla. Zatímco Praha 3 preferuje „objížďkovou“ trasu pro nespornou architektonickou a kulturní hodnotu budovy, která je od roku 2013 nemovitou kulturní památkou, IPR se vyslovil pro variantu skrz budovu.

„Dle našeho názoru je vedení tramvaje skrz budovu Nákladového nádraží Žižkov opodstatněné jak z hlediska urbanistického, tak i z hlediska dopravního a technického,“ nechala se slyšet Jeřábková. „V podstatě by byla prodloužením osy Olšanské ulice a zároveň by tím nabídla praktické využití dvorany. Dále by na Jana Želivského vznikla kolmá křižovatka, čímž pádem by pojala větší kapacity. Kdyby naopak tramvaj byla vedena severně od budovy, docházelo by k častějšímu opotřebení kolejí a posléze i k jejich častější výměně.“

Co se bude dít nyní?

Do 30 dnů od úterka - tedy do 22. srpna - je možné na magistrát zasílat další připomínky ohledně územního plánu v dané lokalitě. Připomínky může zasílat každý občan Prahy, buď fyzicky, nebo elektronicky s elektronickým podpisem. Následně se jimi bude zaobírat odbor územního rozvoje v čele s náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem (TOP 09). Po dalším veřejném projednání se územní plán dostane na program jednání pražského zastupitelstva, které bude rozhodovat o jeho schválení.

Fotogalerie
28 fotografií