Aktuální spor DPP a Rencar začal v roce 2016. Točí se kolem smlouvy z roku 1997, která měla platit do roku 2031 a zahrnuje pronájem desítek tisíc reklamních nosičů na dopravních prostředcích, v metru nebo na zastávkách. Podnik ji vypověděl v roce 2016 poté, co ji vedení DPP a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová (ANO) označily za nevýhodnou. DPP zároveň zpětně napadl její platnost.

Rozsudek z roku 2009 se týká žaloby Rencar na konkurenční firmu euroAWK, které DPP pronajal reklamní plochy v metru. Rencar požadovala jejich vyklizení s tím, že má na základě nájemní smlouvy s DPP z roku 1997 na jejich pronájem exkluzivní nárok. Městský a posléze i Vrchní soud v Praze žalobu zamítly s tím, že nájemní smlouva z roku 1997 je neplatná. „(Soud) dospěl k závěru, že smlouva o pronájmu ploch pro reklamní činnost (...) je smlouvou rámcovou, kterou posoudil jako neplatnou pro neurčitost předmětu nájmu,“ píše se v odůvodnění rozhodnutí vrchního soudu, které potvrdilo dřívější rozsudek městského soudu.

Podle mluvčího DPP Šabíka si je podnik skutečnosti vědom a v aktuálním sporu jí argumentuje, nejedná se nicméně o pravomocné rozhodnutí, a není proto právně vymahatelné.

Mediální zástupce firmy JCDecaux Jiří Chvojka uvedl, že i když soud nájemní smlouvu označil za neplatnou, uznal ji jako smlouvu rámcovou a nejasnosti prý odstranily dodatky. Rencar u soudu argumentuje mimo jiné tím, že DPP smlouvu roky plnil, takže musel uznávat její platnost.

Podle advokáta Karla Vlčka by soud obecně v případě, kdy se jedná o neplatnost jedné a té samé smlouvy, měl přihlédnout k předchozímu rozhodnutí. „Pokud bychom se bavili o stejné smlouvě, tak pak je nepochybné, že soud by vycházel z předchozího pravomocného rozhodnutí, které by konstatovalo jeho neplatnost,“ řekl s tím, že v takovém případě neměl být zásadní rozdíl v tom, jestli se mluví o neplatnosti pouze v odůvodnění, nebo i ve výroku, i když v prvním případě by mohl soud požadovat nové dokazování. Pokud by šlo o různé, byť podobné smlouvy, měl by podle advokáta soud rozhodnout stejně za předpokladu, že v obou případech existují stejné vady.

Na trhu může dostat dvojnásobek

Soud se naposledy otázkou platnosti smlouvy zabýval v květnu, další jednání by mělo být na podzim. Dopravní podnik argumentoval posudkem, podle kterého by měl za pronájem ploch pro reklamní činnosti dostávat výrazně více než stávajících necelých 50 milionů Kč ročně. Na trhu by podle zástupců podniku bylo možné dosáhnout i dvojnásobné částky. Podle Rencaru je smlouva pro město výhodná. Soudy nedávno pravomocně zamítly další žalobu Rencar, ve které se firma bránila právě tvrzení podniku, že mu platí nízký nájem.

DPP už část ploch po napadené výpovědi smlouvy pronajal na základě tendru skupině BigBoard. Rencar se sice výsledku tendru bránil soudně, ale neuspěl. Obvodní soud pro Prahu 1 řeší JCDecaux a jejího technického ředitele Tomáše Tenzera také v souvislosti s údajným zvýhodněním při zakázce na pronájem ploch v metru.

Skupina JCDecaux, pod kterou Rencar spadá, na základě jiné smlouvy s městem z roku 1994 provozuje většinu přístřešků MHD v metropoli. Minulé vedení magistrátu označilo podmínky za nevýhodné a schválilo, že smlouvu nebude prodlužovat, na což současné vedení navázalo a připravuje tendr na provozovatele přístřešků. Rencar i tuto smlouvu považuje za pro město výhodnou.