Osudové scénáře lidí, kteří utrpěli cévní mozkovou příhodu, bývají nezřídka stejné. Mrtvice, zavolání ambulance, hospitalizace a následná rekonvalescence, v rámci které se lidé po příhodě snaží nezřídka nejen naučit znovu ovládat své tělo, ale také vrátit zpět do normálního života. Včetně toho pracovního. Jenomže lékařská péče se v podstatě omezuje jen na tu „akutní“. Lidé po ní často nevědí co dál.

„Rodina člověka stiženého cévní mozkovou příhodou bývá postavena před hotovou věc, kdy člověka po mrtvici nemocnice propustí s určitými omezeními a rodina a jeho blízcí se o něj najednou musí starat,“ uvedla vedoucí terapeutka centra pro moderní neurorehabilitaci osob se získaným poškozením mozku Ergo Aktiv Veronika Slepičková. Z toho důvodu Ergo Aktiv ve spolupráci s americkou mezinárodní technologickou společností vyvinul nevšední software, v zásadě virtuálního asistenta, který formou rad pomáhá pacientům po mrtvici s návratem do normálního života.

Elektronický anděl spásy

Jmenuje se „Andělín“ a jedná se o „chatovací" program neboli chatbot, který je k dispozici přes internetové rozhraní jak na počítačích, tak i na mobilních telefonech nebo tabletech. Je určen pro případy, kdy se blíží propuštění z nemocnice po mrtvici. „V ideálním případě by měl dávat obecné rady formou konverzace,“ vysvětluje ředitel Ergo Aktivu Jan König, který se možností chatovacího robota začal zaobírat před třemi lety.

„Málokdo si uvědomuje, že intenzivní a cílená rehabilitace po prodělané mrtvici musí přijít co nejrychleji. Čím delší prodleva mezi propuštěním z nemocnice a nastoupením do rehabilitace, tím horší to pro pacienta je,“ vysvětluje König. Chatbot je určený pro to, aby čas vyhledání následné rehabilitační péče co nejvíce ukrátil. Podle ředitele v podstatě supluje hodiny strávené na internetovém vyhledávači formou nejvhodnějších otázek a odpovědí, které by měly napovědět směr ideálního postupu v rámci další rekonvalescence.

Může se chatbot splést?

Jeho správné naprogramování měl na starosti desetičlenný tým Tomáše Macka. Podle něho se nejednalo o nic složitého. „Nejtěžší bylo najít správnou formu komunikace mezi expertem na problematiku získaných mozkových poškození a programátorem, který vytváří chatbota,“ vysvětluje. Hlavní důraz byl přitom kladen na jednoduchost otázek, protože lidé, kteří aplikace využijí, jsou podle Macka „ve zcela nové, svízelné situaci. Potřebují i napovědět, na co se zeptat, co je pro ně důležité.“

Variabilita odpovědí je přitom značná. Podle Königa se jedná o zhruba tisícovku odpovědí, týkajících se situace dotyčného během hospitalizace, po ní, jaké jsou například možnosti následné rehabilitace nebo jaké má dotyčný člověk možnosti obdržet úřední osvědčení o zdravotním postižení, na co vše má vlastně právo.

Odpovědi pomáhali vymýšlet odborníci z Ergo Aktivu na základě letitých zkušeností. „Už dnes disponuje databází všech nemocnicí nebo rehabilitačních center v ČR,“ vysvětluje König s tím, že do budoucna by bylo ideální, kdyby jeho prostřednictvím bylo možné se i k lékaři objednat.

Chatbot samotné odpovědi nevymýšlí, ty napíše člověk,“ vysvětluje Macek. „Důležité je aby správně rozpoznal záměr otázky. To do značné míry zajišťuje umělá inteligence, tzv. klasifikátor, který klasifikuje dotazy na základě několika málo příkladů.“ Jan König k tomu dodává: „Odpovědi se vylaďovaly velmi dlouho, aby i zněly tak nějak neutrálně. Aby třeba toho člověka, který je jistě ve stresu, nestresovaly ještě více.“

Český unikát

Na české poměry se jedná o unikátní software, veskrze první zdravotnický chatbot v češtině. Podobní chatovací boti sice fungují, avšak v zahraničí. „V Anglii například podobná chatovací platforma funguje pro kojící matky,“ uzavírá König.

Fotogalerie
8 fotografií