Za předešlé volební období hlavní město nechalo privatizovat 3680 obecních bytů. Ačkoliv se nejedná o nijak závažné číslo z celkového počtu 31 180 bytů, kterými hlavní město a jeho městské části disponují, přesto je podle Zábranského dost vysoké natolik, aby magistrát v privatizaci zvolnil. „Kdyby to tímto tempem pokračovalo nadále, za pět volebních období hlavní město a jeho části nebudou mít žádné byty,“ vysvětlil.

Injekce do bydlení a údržby

Na základě analýzy, která byla v uplynulých měsících prováděna formou dotazníků směřovaných na vedení městských částí, vyšlo najevo, že městské části mají přibližně 1300 prázdných obecních bytů.

„Nevíme důvody, proč městské části dlouhodobě prázdné byty mají, proč nejsou obsazené ani proč se nerekonstruují,“ uvedl Zábranský. Jedním důvodem může být nedostatek peněz či finanční nenávratnost. Podle něj by ale bylo na škodu, kdyby se město takových bytů zbavovalo. „Iniciujeme tudíž dotační výzvu, která by měla odpovídat investičním potřebám městských částí,“ sdělil radní.

Magistrát hodlá dát městským částem na rekonstrukce prázdných bytů v jejich správě 500 milionů korun, z nichž 50 procent utvoří dotace, zbylých 50 procent pak bezúročné půjčky. „Polovina z bytů by pak byla obsazovaná na návrh magistrátu s preferencí určitých cílových skupin,“ prozradil radní. Těmi by měli být například zdravotně znevýhodnění obyvatelé, senioři či zástupci určitých profesí.

Na rozvoj bytového fondu by zároveň měly putovat i peníze, které magistrát utrží ze zvýšeného nájemného. „Na minulé radě jsme zrušili 25% slevu na nájemné pro zhruba třetinu magistrátního bytového fondu. I po navýšení však nájemné zůstává nižší, než jsou tržní nájmy,“ prozradil radní. Finance, které tímto krokem magistrát získá, by měly padnout například na údržbu stávajících bytů nebo na novou výstavbu.

Bude se stavět?

Právě k tomuto účelu při Institutu plánování a rozvoje (IPR) vzniká z popudu náměstka pro oblast územního rozvoje Petra Hlaváčka (TOP 09) institut městského developera, který by měl vyhodnotit, které státní pozemky by byly pro stavbu obecních domů a bytů nejpříhodnější. Podle Zábranského zatím v úvahu připadá sedm prioritních pozemků, jejichž možné využití pro výstavbu se prozatím analyzuje.

V privatizaci se bude pokračovat, ale umírněně

Navzdory tomu, že hodlá magistrát spíše rozvíjet svůj bytový fond, neznamená to, že už se byty privatizovat nebudou. „V roce 2012 zastupitelstvo schválilo pravidla privatizace i se seznamem domů a bytů k tomu určených,“ uvedl Zábranský s tím, že nynější koalice hodlá dostát závazkům té předešlé.

Hlavní město by tak v nejbližší době mělo privatizovat minimálně 582 bytů, u kterých již dříve byly podniknuty kroky k privatizaci. Týká se to například bytových domů na Černém Mostě, v Řepích nebo v Praze 9. Situace, při níž došlo na nedávném zasedání zastupitelstva, kdy zastupitelé Spojených sil pro Prahu hlasovali v otázce privatizace s opozicí proti zastupitelům Pirátů a Praha Sobě, by se podle Zábranského opakovat neměla.
Fotogalerie
6 fotografií