Proč jste vstupoval do politiky?

„Několik let jsem pobýval ve Spojených státech, ve Francii a ve Švýcarsku. Vnímal jsem, jaké se tam řeší problémy a hlavně jak se řeší. Příchod do Prahy, Česka byl pak velmi depresivní. Měli jsme tu pana Paroubka, kauzu Nečasových, éra Mirka Topolánka a předsednictví Česka v EU. Všechno tohle mě rozladilo. Každá země má své nedostatky, ale tohle se mě týkalo.

To se ale bavíme o vysoké politice – a vy jste vstoupil do lokální politiky. Proč?

„Tady se dělá velká část změn. A mám rád kontakt s lidmi. Kupříkladu je pro mě několik let velkým tématem školství: školy, školky, věda, výzkum. Samozřejmě se na ně vztahují zákony a vyhlášky, ale práce s lidmi, s řediteli a pomoc kvalitě škol v místě je neméně důležitá než právní rámec.“

Jaké máte plány s Prahou 5?

„To, co nastartujeme teď, tak v tom bude pokračovat další, nová garnitura. Z mého pohledu je důležité vytvořit strategické dokumenty a vizi pro městskou část. Chceme konsolidovat Prokopské a Dalejské údolí ve smyslu majetkových poměrů, aby se z toho stal homogenní celek, a dohlédnout na ochranná pásma. Mezi Barrandovem a Holyní by měla probíhat nová výstavba. Chceme také dohlížet, aby městská část nepřicházela o zeleň, která je zapsaná jako veřejná vybavenost.“

Můžete být konkrétnější?

„Příští rok je třeba naplánovaná stavba nového křídla v pavilonu školy Waldorfská v Jinonicích. Proběhla i soutěž na podobu budoucí školy, která bude v rámci Smíchov city. Máme vytipované lokality kolem Šmukýřky a Vidoule, že tam by si ten prostor zasloužil základní školu, případně mateřskou školu.“

Budete pokračovat v projektech předchozí garnitury?

„Určitě navážeme na první část kvalitní studie rozvoje Motolského údolí. Druhá fáze bude dodaná na konci roku. Nová radnice je připravená navázat i na další projekty. Postupně se s nimi seznamuji a rozhodně je na čem stavět. Napadá mě třeba, že bych určitě pokračoval v revitalizaci Vidoule.“

A co byste naopak udělal jinak?

„Před volbami i po volbách jsme se vyjadřovali k projektu Šemíkův břeh. Celá věc tehdy dospěla do fáze memoranda mezi městskou částí a developerem, s čímž já nejsem ztotožněn. Vadí mi, že prostor, který je velmi rozlehlý a je zapsaný jako sportoviště, tak by nesloužil svému původnímu účelu. Sešel jsem se proto s architektem a developerem, kteří nám představili projekt, a já jim sdělil svoji vizi, že bych tam chtěl i veřejné sportoviště. Ale nevím, jestli to bude mít nějaký účinek, protože je to soukromý pozemek a konečné slovo má vlastník.

Jaké jsou podle Vás největší současné problémy Prahy 5?

„První je neexistence strategie rozvoje Prahy 5, která by komunikovala se strategií hlavního města, ať už by v něčem souhlasila a v jiném se vymezovala. Druhé je, že realizace staveb trvá hrozně dlouho. Déle než jedno volební období, což může mít svoje pozitiva, ale spíš je to na škodu.“

Co budete řešit na chystaných schůzkách se starostou Prahy 6?

„Budeme řešit stavební uzávěry kolem zamýšlené břevnovské radiály. Dále budoucnost stadionu Strahova, i když je na straně Prahy 6. Kupříkladu také dopravní spojení, školy, školky. Oba chceme i tunelbusy, ale musíme přesvědčit Dopravní podnik. Jsem přesvědčen, že je záhodno to zrealizovat, jinak se doprava soustředí na oblast Vypichu nebo až tady u řeky. Doprava přes Strahov nemá kapacity pro dopravu, proto jsem jednoznačně pro. Myslím si, že bychom to mohli před koncem volebního období stihnout.“

V předvolebním programu jste slibovali, že budete naslouchat občanům při jednáních s developery. Jak si to představujete?

Největší páku má samospráva, když je úplně na začátku podávaná žádost územního plánu. Tehdy lze ovlivnit nejvíc. Když je to ale vypořádáno, tak má městská část téměř nulová práva. Když na to ale developer přistoupí, má městská část možnost domluvit se formou memoranda, že developer něco splní výměnou za kladné stanovisko městské části k záměru developera. Pokud je stanovisko záporné, tak to dokáže velmi protáhnout celý proces stavebních povolování.“

Fotogalerie
3 fotografie