Restaurátorské dílny, kde odborníci pečují o nejrůznější historické obrazy, tapisérie, gobelíny či jiná historická umělecká díla, sídlí v památkově chráněném Ústavu šlechtičen na Pražském hradě. Jako první navštívíme jedno z oddělení uměleckých sbírek, kde probíhá konzervace a restaurování obrazů. K tomu restaurátoři používají precizních metod.

Obrazy se »žehlí«

„Využíváme například podtlakový nažehlovací stůl, který je spojen s vysavačem,“ uvádí Petr Ledvina, správce restaurátorských dílen a ateliérů. „Jedná se o velice šetrnou technologii, která slouží k vyrovnávání či podlepování obrazů.“ Funguje na bázi ohřátého pletiva, které v kombinaci s podtlakem odsává vzduch perforovanou vrstvou, díky čemuž laicky řešeno dochází k šetrnému „žehlení“ obrazů.

Už v těchto prostorách člověk narazí na první umělecký skvost. Jedná se o obraz Velké ukřižování, který se zavěšoval pouze o velikonočním Velkém pátku na Pražském hradě. „Kdysi visel v kapli sv. Kříže na II. hradním nádvoří,“ prozradil kurátor sbírek Pražského hradu Jaroslav Sojka. Svými rozměry prakticky vyplňuje celou jednu stěnu, od podlahy až ke stropu.

V současných dnech restaurátorské dílny uchovávají nejeden skvost. V tomto případě se jedná o obraz Velké ukřižování z 18. století.
V současných dnech restaurátorské dílny uchovávají nejeden skvost. V tomto případě se jedná o obraz Velké ukřižování z 18. století.
Autor: Robert Klejch

Dílny, ve kterých dochází například k lakování či fixírování obrazů, jsou vybaveny speciálními digestořemi, které odsávají zplodiny a aerosoly. „Restaurátor ale samozřejmě používá různé pomůcky, respirátor a tak podobně,“ uvádí Ledvina. Podlahy těchto dílen jsou navíc tvořeny z roztaveného čediče, který snese jakékoliv chemikálie.

Pomohou v Praze s poničenými andělíčky?

V dílnách, které se specializují na restaurování kovových artefaktů, se pracovníci například starali o Svatovítský poklad nebo o Svatováclavskou přilbu. „Jedná se o restaurátorský ateliér obecných a drahých kovů užitého umění,“ přiblížil Sojka funkci tohoto ateliéru. Ta by třeba v případě pomoci k obnově poničených částí Notre-Dame mohla sehrát důležitou úlohu, za předpokladu, že Francie nabídku pomoci přijme.

Takto vypadají prostory restaurátorských dílen a ateliérů na Pražském hradě v Ústavu šlechtičen.
Takto vypadají prostory restaurátorských dílen a ateliérů na Pražském hradě v Ústavu šlechtičen.
Autor: Robert Klejch

„Jak požár poničil sanktusníkovou vížku na křížení střechy, tak ta měla dřevěnou konstrukci, a byla pokryta olověnými plechy,“ uvedl Sojka. „Byla na ní spousta andělů z 19. století, kteří samozřejmě tím žárem zanikli, ale to můžeme říct téměř neprofesionálně. Ve skutečnosti z nich něco zbylo. Teď je otázka v jaké míře, co se dá použit, co se bude dolévat, dotepávat a podobně.“

Mravenčí práce nad gobelínem

Další oddělení se zabývá restaurováním a konzervací historického textilu. Restaurátoři se tam starají o nejrůznější tkaniny, koberce, baldachýny a gobelíny. „Pražský hrad vyniká sbírkou starých textilií z královské hrobky, což patří k tomu nejpřednějšímu vůbec v celé Evropě,“ upozornil Sojka. Právě v těchto dílnách se o tyto oděvy a jiné textilie starají odborníci, aby zůstaly zachované pro další generace.

I tato dílna může poskytnout doslova lví služby v rámci obnovy interiérů katedrály Notre-Dame. „Látky byly nedílnou součástí katedrály,“ vysvětlil Sojka. Nejspíše se nicméně jednalo o látky nikoliv středověké, ale spíše z 19. století, kdy byla katedrála ve velkém restaurována. „Momentálně však neznáme rozsah jejich poškození,“ připustil kurátor.

Takto vypadají prostory restaurátorských dílen a ateliérů na Pražském hradě v Ústavu šlechtičen.
Takto vypadají prostory restaurátorských dílen a ateliérů na Pražském hradě v Ústavu šlechtičen.
Autor: Robert Klejch

Jsme schopni restaurovat drobné předměty, jako například středověká vlákna,“ sdělil Sojka. Že se jedná o tvrdou a trpělivou piplačku, není nutno zdůrazňovat. „Třeba dvě restaurátorky u jednoho gobelínu sedí dva roky,“ říká kurátor. Vzácné a chatrné historické textilie restaurátoři na Pražském hradě neperou ve vodě. K tomuto účelu mají speciální podtlakový stůl, který textilie pročišťuje studenou párou.

Fotogalerie
52 fotografií