Principem tzv. zipování na ulicích je zařazování jednoho auta za druhým na víceproudé silnici v případě, že jeden dopravní pruh je z nejrůznějších důvodů uzavřen. Auta tak do sebe mají „zapadat“ stejně jako jednotlivé zoubky zipu.

„Správně by se zipování mělo řešit až v místě zúžení, nikoliv ve vzdálenosti desítek nebo stovek metrů před ním. V takovém případě – přestože to vypadá slušně – dochází k tomu, že doprava není plynulá. Auta pak mohou do jedoucího pruhu najíždět na více místech najednou a dochází ke zpomalování pomalu jedoucí kolony,“ vysvětlil dopravní expert Robert Vacek.

Pokud se naopak řidiči do volného pruhu řadí až na hranici omezení, zvyšují tím plynulost a zrychlují průjezdnost všech na místě přítomných vozidel. Představa, že tito řidiči tím pouze prospěchářsky předjíždějí ostatní a jsou neohleduplní, je podle odborníka mylná. „Normální a naopak slušné je zipovat až na konci omezeného pruhu,“ potvrdil Robert Vacek.

Je to i bezpečnější

V případě, kdyby se všichni řidiči tímto pravidlem řídili, provoz na takových místech by byl dle dopravního experta také mnohem bezpečnější. Na samotném konci omezeného jízdního pruhu už autům nezbývá nic jiného, než zařadit se do jedoucího pruhu, což ostatní řidiči dokáží bez problémů předvídat.

Video
délka: 01:20

Zipování řidičů v Praze u omezení v ulici K Barrandovu. Daniel Vitouš

„Komplikací jsou naopak pověstné ‚myšky‘, při kterých neohleduplní řidiči znenadání odbočí do jedoucího pruhu daleko před zúžením,“ sdělil Robert Vacek, podle kterého stačí základní matematické počty: pokud se za sebe zařadí 100 aut, bude kolona delší, než když se rozmělní do dvou pruhů na dvakrát 50 vozů.

Jak jsou na tom Pražané?

Přístup řidičů v Praze vzhledem k zipování jsme pozorovali v ulici K Barrandovu v Praze 5, kde v současnosti probíhají práce na zdejší mostní konstrukci. Běžné dva jízdní pruhy jsou tu v lokalitě autobusové zastávky Terasy svedeny do jednoho. Při odpolední dopravní špičce řidiči většinou rozebírané pravidlo nedodržovali. Bylo běžné, že posledních 30 metrů omezeného pruhu zelo prázdnotou, zatímco šoféři už se štosovali do jedoucího pruhu.

Dopravní expert se však pražských řidičů zastává. „V naší metropoli je hustý provoz, velká města kladou na řidiče velké nároky. Řidiči musejí umět rychleji reagovat na dopravní problém. Tak často špatné zipování vidět není,“ řekl Robert Vacek.

Komplikace podle něj přicházejí hlavně v okamžiku, kdy se do podobné situace dostane čerstvý řidič nebo šofér, který na tak hustý provoz není zvyklý. „Ostatní řidiči by v takovém případě měli být ohleduplní. Pokud někdo začne troubit na zaskočeného řidiče, rozhodí ho ještě víc. Nejvíc mu pomůžeme, když budeme shovívaví,“ dodal k tématu odborník.

Fotogalerie
3 fotografie