Parkování ve velkoměstech přivádí mnoho řidičů k nepříčetnosti. V minulém díle našeho seriálu „Auto ve městě“ jsme řešili všemožná úskalí klasického parkování na silnici. Jak je to ale v okamžiku, kdy musíte nezbytně auto odstavit na chodníku?

Odborníci potvrzují, že k takovým situacím může docházet zejména v historické části Prahy, ale také v hustě zastavěných okrajových částech metropole. Lidé potřebují vyložit velký nákup, naložit staršího příbuzného nebo pomoci při stěhování.

Ohleduplnost versus zákon

Ke komplikacím se často v daném místě může přidat úzká silnice, kde parkují auta. A jelikož lidé nechtějí úplně zablokovat dopravu, raději proto najedou na chodník.

Z lidského hlediska se dá takové jednání chápat jako ohleduplné vůči ostatním řidičům nebo prostředkům městské hromadné dopravy, oficiálně je tu ale velký problém.

Parkování na chodníku je oficiálně zakázané.
Autor: Robert Vacek, Autoklub ČR

„Není-li na chodníku vyznačeno stání vozidel se značením dopravní značkou podélné nebo příčné stání na chodníku, vystavujete se postihu. Na chodníku se prostě stát nesmí. Legislativa i výklad navíc již vyvrátily výmluvy některých řidičů, že zákon chodník nedefinuje,“ upozorňuje odborník Autoklubu České republiky Robert Vacek.

Jak to tedy vyřešit?

Přesto dopravní expert připouští, že okolnosti někdy nenechávají jinou možnost, než na chodníku dočasně auto zaparkovat. Takové řešení by ale lidé měli volit jenom v krajním případě a prostor pro chodce zabírat co nejkratší možnou dobu.

„Zdržujte se u vozidla, abyste příchozím policistům objasnili svůj důvod, označte auto například vzkazem ‚stěhování‘ a podobně. Ponechte dostatečný průchod kočárkům, seniorům nebo invalidům. Takovéto mimořádné situace nezneužívejte. Máte-li skutečný důvod a nebylo možné zastavit jinde, policisté obvykle vaši situaci pochopí,“ uvádí užitečné rady Robert Vacek.

Parkování na chodníku je oficiálně zakázané.
Autor: Robert Vacek, Autoklub ČR

Pokud ale bezohlední řidiči zneužívají situace, odstaví auto „na čtyři blikačky“ a odejdou na schůzku do kavárny, mohou od policistů oprávněně očekávat pokutu. Takové jednání navíc dokáže vzbudit zlost kolemjdoucích lidí nebo majitelů obchodu, kterým zaparkované auto stojí před výlohou.

Jak je to v obytné zóně?

Spousta rezidenčních oblastí v Praze je oficiálně označená jako „obytná zóna“. Dopravní expert upozorňuje, že na takových místech platí přísnější pravidla jak pro pohyb vozidel, tak zejména pro jejich parkování. Aby takový režim oficiálně platil, musí prostor obytné zóny lemovat příslušná dopravní značka.

V obytné zóně musíte parkovat pouze na vyznačených místech.
Autor: Robert Vacek, Autoklub ČR

„Řidiči by při parkování v obytné zóně měli pamatovat, že ve smyslu zákona mohou parkovat jen na místech, která jsou označená jako parkoviště. Bez zřetele na to, zda jinak neporušují další pravidla a zachovávají tři metry šíře pro jízdní pruh. To znamená, že ponecháte-li auto jen tak volně u kraje vozovky a není zde vyznačené parkování vozidel, můžete dostat pokutu,“ objasňuje záludnosti v takových oblastech Robert Vacek.

Expert navíc připomíná, že v obytných zónách smějí auta jezdit maximální rychlostí 20 kilometrů za hodinu. Řidiči navíc musejí počítat s tím, že se ve vozovce mohou pohybovat chodci, a že děti mají povoleno hrát si na silnici.