Praha se do roku 1784 skládala ze čtyř nezávislých měst – Starého Města, Nového Města, Malé Strany a Hradčan. Zásadní funkci pro všechna v té době plnila Vltava. Byla důležitou dopravní cestou a energií města – její proud roztáčel mlýny a hamry, tedy středověké strojní kovárny. Bylo proto zásadní, komu řeka patří.

Spor mezi Malou Stranou a Starým Městem vyhráli Staroměstští a svůj majetek si vyznačili umístěním sochy hrdiny staročeských bájí Bruncvíka se zlatým mečem na pilíř Karlova mostu pod sousoší svatého Vincence Ferrerského a Prokopa u Kampy. „Je téměř jisté, že původně nešlo o vyobrazení romantické sochy rytíře, ale o sochu dokládající městská majetková práva Starého Města,“ potvrdil Blesku historik Ondřej Šefců.

Současná socha stojí na mísě od roku 1884. Nahradila původní, která pocházela ze začátku 16. století. Během třicetileté války byla ale švédskými vojsky zničena. „Více než 200 let zdobilo pilíř pouze její torzo, které je uloženo v lapidáriu Národního muzea,“ uvedl Šefců. O Bruncvíkově soše píše také David Černý v knize 25 tajemství Prahy.

Voda pro Staré Město

Nejstarším jezem v Praze je staroměstský, který byl postaven již roku 1241. Jako jediný v Česku si zachoval původní, středověkou podobu. Je postaven z dřevěných klád vyplněných kameny. Šikmý je proto, aby přiváděl vodu více na staroměstské mlýny a hamry. Od roku 1958 je zapsaný na seznamu nemovitých kulturních památek.

Přemysl Otakar II. a Bruncvík

Existuje domněnka, že varianta Bruncvíkova jména Brunclík by mohla pocházet z německé podoby jména Přemysl Prunzel. K meči Bruncvíka se totiž váže legenda o Přemyslu Otakarovi II., podle níž král po vítězství nad uherským králem odhodil před zraky jásajících Pražanů svůj meč do Vltavy. Až Čechům bude nejhůře, meč štika vynese na hladinu a ten, kdo se jej chopí, stane se králem. 

Zasloužil se o lva do znaku

Bruncvík byl podle legendy synem českého knížete Žibřida, který do státního znaku vydobyl symbol orla. S tím ale Bruncvík nebyl spokojený. Rozhodl se proto vydat do světa, kde bojoval s různými zvířaty a obludami. Během toho zachránil život lvovi, když zabil strašného draka. Za statečnost získal lva jako erbovní znamení.

Fotogalerie
7 fotografií