„Vzhledem k velké frekvenci osobních vozidel a hlavně autobusů na této pozemní komunikaci odbor správy majetku očekává komplikace při odstraňování a následné stavbě díla, které přinesou vyšší finanční náklady na logistiku celé akce,“ píše se v materiálu. Náklady na bourání lávky jsou odhadovány na 4,5 milionu korun.

Radnice zvažovala dvě možnosti. Stavbu na nosné konstrukci staré lávky za 5,5 milionu korun, nebo vybudování lávky na nových pilířích za 6,5 milionu. Podle odboru správy majetku je možné využít stávající pilíře, které však bude nutné sanovat. V částce 11,7 milionu korun se počítá také se statickým posudkem, projektovou dokumentací a úpravou okolí lávky.

Současná lávka má konstrukci ze železobetonových prefabrikátů a zábradlí je pokryto obkladovou dlažbou. Projekt nové lávky počítá s konstrukcí z ocelových dílů, která by budila dojem lehké konstrukce se zábradlím bez keramických obkladů nebo plných polí.