„Podle návrhu statika bude provedeno další zpevňování lávky. Lávka je sestavena z prefabrikovaných dílů délky dva metry, které jsou sepnuty předepnutými lany. Smyslem zpevnění je spojení jednotlivých prefabrikátů na horní i spodní ploše ocelovými plechy, které v případě přetržení předepnutých lan lávku podrží,“ uvedla Hejrová.

Omezení v prosinci

Od prosincového posudku byl na lávku zakázán vjezd motocyklů a zúžen prostor pro vstup. Na lávku by neměly vstupovat větší skupiny, aby nadměrně nezatěžovaly její konstrukci. Na lávku nechala radnice nainstalovat výstražné zařízení, které při vyšší rychlosti větru než deset metrů za sekundu rozsvítí červené světlo, které signalizuje zákaz vstupu na lávku.

Důvod opravy

Na stavu lávky v Radotíně se zásadně podepsaly ničivé povodně v roce 2002 a červnová povodeň před pěti lety. V roce 2014 musela být kvůli kritickému stavu ve dvou místech podepřena. Radnice několik let připravuje výstavbu nové lávky, která by mohla začít na konci tohoto roku.

Praha má se stavem mostů a lávek dlouhodobě problémy. Loni v prosinci se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a na několik týdnů byl uzavřen Libeňský most, který bylo nutné podepřít. Opravu potřebují rovněž Hlávkův a Palackého most a chystá se rekonstrukce Barrandovského mostu.