Kvůli domu U Černé Matky Boží SFK čelí žalobě společnosti WBC Capital o 300 milionů korun; částka byla původně mnohem nižší, navýšily ji ale úroky z prodlení. Firma koupila pohledávku z konkurzu společnosti Konstruktiva, později přejmenované na KO-Holding. SFK odmítl požadovanou cenu rekonstrukce uhradit s poukazem na to, že rekonstrukce nebyla řádně předána a nebyly předloženy faktury o nákladech. „Nadto proti hodnotě rekonstrukce měly být započteny pohledávky SFK za právním předchůdcem žalobce z titulu užívání domu U Černé Matky Boží a domu U Hybernů,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. 

Prvoinstanční soud částku firmě WBC přiřkl, po odvolání SFK se kauzou zabýval Městský soud v Praze, který v lednu 2016 rozsudek zrušil a věc vrátil zpět k obvodnímu soudu. Uložil provedení nového posudku, který zkoumal, jak rekonstrukce dům zhodnotila. Nový soud by měl proběhnout v listopadu. Nový znalecký posudek uvádí, že reálné zhodnocení nemovitosti je 19 milionů korun. „Částka je pro SFK akceptovatelná. Právní zástupkyně navrhla proti této částce započíst 13 975 983 korun, což představuje zisk předchůdce žalobce z provozu nemovitostí (...) , a výslednou částku, tedy 5 059 257 korun, složit do soudní úschovy,“ uvedla mluvčí. Návrh na zřízení soudní úschovy Obvodní soud pro Prahu 1 v červenci z procesních důvodů zamítl. SFK se po dohodě se zastupující advokátní kanceláří neodvolal.

Co kauze předcházelo

Dům U Černé Matky Boží byl stejně jako nedaleký palác U Hybernů počátkem 90. let zastaven u banky kvůli půjčce na rozjezd tehdy zamýšlené loterie na podporu kultury. Kvůli ní vznikl v roce 1992 i fond. Loterie ale zkrachovala a aby zastavené domy nepropadly bankám, dostal SFK ze státního rozpočtu na úhradu dluhů 280 milionů korun. Ty měl splácet z pronájmu svých nemovitostí - historických staveb na lukrativních místech v centru města. Nebyl toho ale schopen. Až v roce 2016 ministerstvo financí fondu dluh odpustilo.

Z domu U Hybernů fond zisk nemá, protože ho má až do roku 2055 v pronájmu firma provozující Divadlo Hybernia. Nájemné činí 12 milionů korun ročně, ale nájemce si ho odečítá z nákladů na provedenou opravu.