Celkem 57 příslušníků aktivních záloh armády hl. m. Prahy se od minulého týdne podílí na vojenském cvičení »Hradiště 2018«. V kooperaci s Policí ČR a profesionální armádou nacvičují řešení krizových situací v případě, že by v rámci fiktivní válečné situace bylo nutné jednotky zaktivizovat.

Prevence proti terorismu

Scénář cvičení spočívá ve válečném stavu, který se dotýká bezpečnosti států NATO, jehož je Česká republika členem. Reaguje především na hrozbu teroristických útoků zejména výbušninami, zbraněmi či chemikáliemi. „Akce probíhá bez užití střelných zbraní, a to z hlediska případného vyvolání paniky v Praze,“ uvedl ředitel krajského vojenského velitelství hlavního města Marián Margai.

Cvičení pražské vojenské aktivní zálohy při střežení strategického objektu probíhá v areálu vodárny Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) ve Stodůlkách, kde je kladen zřetel na zabezpečení areálu. Vojáci hlídají, aby nebyl infiltrován nebezpečnými osobami, které by mohly jakkoliv ohrozit jeho chod i funkci

»Záložáci« cvičí střežení strategického objektu

„Příslušníci Aktivní zálohy kontrolují osoby, zda mají nebo nemají oprávnění do objektu vstoupit, a zároveň zevrubně prohlíží vozidla i jedince, zda se nesnaží pronést například zbraň, výbušninu nebo chemikálie ke kontaminování vody,“ vysvětlil nadrotmistr Jiří Jonáš.

Cvičení má za účel ověřit schopnosti a správnou činnost záložních vojáků. Vše probíhá pod dohledem čtyř příslušníků profesionální armády, kteří hledí na to, zda si vojáci vedou tak, jak mají, případně ještě lépe. Celá akce navíc probíhá ve spolupráci s Policií ČR a PVK.
Video
délka: 00:31
1080p 720p 360p

Součástí cvičení je detailní prohlídka případných návštěvníků areálu. Do detailů se prozkoumává jak vůz, tak i lidé, kteří jím přijeli. David Zima

Video
délka: 00:43
1080p 720p 360p

Takto vypadá kontrola osob při vstupu do strategického objektu. David Zima

„V této vodárně se distribuuje želivecká voda,“ přiblížil účel areálu Jan Záveský z PVK. Její zaměstnanci pomáhají členům aktivních záloh vykonávat ostrahu. „Na základě tohoto cvičení i my můžeme zmodernizovat a zefektivnit naše bezpečnostní opatření. I pro nás je to přínos.“

Jak vypadá kontrola strategického objektu?

Při vjezdu vozidla do objektu je jeho řidič nejprve vyzván k identifikaci a zároveň se musí prokázat oprávněním vstupu. Pakliže oprávnění má, je vpuštěn do tzv. kontrolního propouštěcího místa, kde jej vojáci spolu s vozidlem pečlivě prohlédnou. Zevrubná kontrola trvá zhruba několik minut.

Video
délka: 01:00
1080p 720p 360p

Příslušníci Aktivní zálohy kontrolují přijíždějící vůz. David Zima

Když přijede například kamion, tak to máme na půl dne,“ upřesnil Jonáš. Pakliže řidič vše splní a neveze žádné nebezpečné předměty včetně drog, chemikálií či neohlášeného nářadí, je vpuštěn. Pokud se však u něj nalezne něco nepovoleného, je hlídkou okamžitě a efektivně zadržen do příjezdu policistů, kterým je následně předán do péče. 
Fotogalerie
41 fotografií