Také letos se v Jáchymovské ulici č. 3 otevřely dveře dokořán, aby přivítaly širokou veřejnost. Ta se mohla dozvědět zajímavosti o historii budovy, ve které se zrcadlily i dějiny Prahy. Kromě tematických přednášek, které upomínaly zejména na období holokaustu, zde byly k vidění i dvě putovní výstavy, které se týkaly života Anny Frankové a nacistických táborů nucených prací na území ČR.

Cílem dne otevřených dveří v Jáchymce je prezentace činností organizací, které v ní sídlí,“ uvedla metodička a lektorka Institutu Terezínské iniciativy, která za středeční akcí stála. Iniciativa si klade za cíl dokumentaci obětí holokaustu, při které nasčítala už více než u 170 000 osob. Snaží se přitom zároveň i o osvětu v poukázání na to, že genocida se kromě Židů týkala i romských obyvatel.

Jména se mění, budova a její příběh zůstává

Institut Tereziánské iniciativy sídlí v místech, kde dříve fungovala Židovská obecná škola. Ta byla v protektorátním období zrušena, její absolventi odvlečeni do koncentračních táborů. Namísto ní pak vzniklo Židovské muzeum, kam byly uloženy zabavené předměty z rušených obcí, které v budově sídlilo do roku 2001. Odkaz školy nicméně žil dál v těch absolventech, kteří holokaust přežili.

Dnes zde funguje spolkový dům pro organizace spolupracující s Židovskou obcí. Jsou to například Institut Terezínské iniciativy, kartonážní, knihařská a vitrážní dílna Becalel nebo Knihovna Židovské obce v Praze. Středeční akce se zúčastnilo nebývale mnoho lidí, což pro těsnější prostory představovalo menší svízel.

Pro svůj historický vývoj si budova vysloužila mnoho pojmenování – Jáchymka, Muzeum nebo Židárna. Jména i účel budovy se dodnes pozměnily. Ale její příběh zůstane navždy stejný jako memento pohnuté minulosti.

Fotogalerie
22 fotografií