Architektonická krása v centru české metropole – Čechův most – je posledním obloukovým mostem z nýtovaného železa v Praze. „Most navazoval na nově vytvořenou třídu po asanaci městské čtvrti Josefov. Výběrové řízení na projekt mostu nebylo vypsáno a návrhu se ujala tehdejší sestava inženýrů mostního odboru, vedená inženýry Soukupem a Menclem,“ prozradil vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) Jan Zemánek.

Čechův most nese podle odborníka mnohé znaky obdobných staveb, které dodnes stojí ve Francii. Mostní inženýři museli hned zkraje vzniku nového přemostění přes Vltavu řešit jednu technickou nepříjemnost.

„V podélné ose mostu vedl hlavní kanalizační sběrač. Řešení se našlo v systému kesonového založení, které obkročilo kanalizaci železobetonovou konstrukcí. Zmíněné kesony jsou spuštěné až na skalnaté pražské dno. První ze dvou pilířů je založený v hloubce osmi metrů a druhý dokonce v hloubce deseti metrů,“ uvedl Jan Zemánek.

Za druhé světové války se stavbě říkalo Mendelův most. Fotografie pochází z roku 1940.
Za druhé světové války se stavbě říkalo Mendelův most. Fotografie pochází z roku 1940.
Autor: ČTK

Přípravy před zahájením vlastního fyzického vzniku mostu skončily roku 1904. Stavba pilířů se dokončila o tři roky později. Tehdy slavnostně závěrečný kámen u Čechova mostu položil samotný císař František Josef I. společně s pražským arcibiskupem.

Stavba rostla rychle

Montáž mostu roku 1907 probíhala na třech místech najednou. „O výrobu a montáž ocelové konstrukce se podělily tři pražské mostárny. Pravobřežní klenba byla přidělena bratrům Prášilům z Karlína, střední pole provedly Pražské akciové strojírny – dříve Ruston. Levobřežní oblouk vystavěla Českomoravská továrna na stroje. Ocel se dovážela z Kladna a Teplic, pro ocelové nýty se jezdilo do Štýrska,“ popsal odborník TSK.

Architektuře Čechova mostu se Blesk.cz věnoval v samostatném článku. Podívejte se:

Protože v Praze tehdejší doby se ještě stále hojně jezdilo kočáry, bylo nezbytné omezit na přemostění hluk. Tuto službu vykonalo uložení dřevěných špalků do písku. Volba padla na exotický druh lehčího a odolného dřeva z Austrálie, které nese název „Jarrah“. „Most byl odevzdán veřejnosti dne 6. června 1908,“ doplnil Jan Zemánek.

Prohlédněte si historické i soudobé fotografie Čechova mostu v Praze:

Fotogalerie
27 fotografií

Jednou z dalších významných památek v Praze je Staroměstská radnice, která právě prochází zásadní rekonstrukcí. Podívejte se, jak probíhalo dočasné sundavání kalendária z této budovy:

Video
délka: 01:30.45

Z budovy Staroměstské radnice sundali kalendárium. Daniel Vitouš