Rekonstrukce se dočká park u rozhledny včetně konce křížové cesty. Odstraněny budou provizorní a nefunkční stavby, upraví i zeleň. Asfaltové plochy, které tady jsou, budou nahrazeny dlažbou ze žulových odseků a mlatovými cestami.

V parku se objeví rovněž nové lavičky, odpadkové koše a veřejné osvětlení. Předpokládané náklady na tuto fázi oprav jsou podle magistrátu 15 milionů korun.

Na východním svahu, v petřínské Seminářské zahradě, bude opraveno schodiště přes Petřínské skalky. „Cílem rekonstrukce je vytvoření nové stezky, která bude navazovat na původní torzo schodiště a vyšlapané trasy,“ píše se v magistrátním materiálu.

Cesta bude nově přerušovaná schodišťovými stupni a odpočinkovými podestami, na kterých vzniknou výhledová místa s lavičkami a osvětlením. Tato etapa by měla stát šest milionů korun.

Slepá cesta nad Nebozízkem naváže na ostatní

V Seminářské zahradě budou rovněž opraveny veřejné toalety. WC je součástí samostatné kontejnerové bezbariérové buňky. Současně budou vybudované nové přípojky inženýrských sítí. Náklady stavby jsou odhadovány na jeden milion.

Nad restaurací Nebozízek pak bude prodloužena za 2,5 milionu slepá cesta, která končí ve svahu. Cesta bude nově napojena na ty ostatní.

V loňském roce nechala Praha prorazit zeď z Petřína do zahrad Strahovského kláštera. O náklady na úpravy, 830 tisíc korun, se Praha podělila s kanonií strahovských premonstrátů.

Podívejte se na fotky Petřína:

Fotogalerie
17 fotografií